اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل از توطئهٔ رژیم ایران برای فریب اسرائیلی-ها و دریافت اطلاعات پیرامون مقامات اطلاعاتی پرده برداشت

تصویر: در اسکرین شات فوق که شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد، صفحهٔ جعلی عاملان ایران در شبکهٔ اجتماعی دیده می-شود. (Shin Bet)
تصویر: در اسکرین شات فوق که شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد، صفحهٔ جعلی عاملان ایران در شبکهٔ اجتماعی دیده می-شود. (Shin Bet)

عملیات جاسوسی شامل صفحات جعلی شبکه-های اجتماعی بود که از کاربران می-خواستند از منازل مسکونی مقامات عالیرتبه و راهپیمایی-هایی که برای آزادی گروگانها برگزار شد عکس بگیرند، و از طریق همه-پرسی-های جعلی اطلاعات محرمانه جمع می-کردند.

روز دوشنبه، شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل، اقدام سرویسهای اطلاعاتی ایران برای جاسوسی از مقامات دفاعی اسرائیل و گردآوری اطلاعات غیرنظامیان از طریق صفحات جعلی مرتبط با جنگ کنونی و گروگانهای اسیر تروریستها در نوار غزه در شبکه-های اجتماعی را افشا کرد.

بنا به اظهار شاباک، عاملان ایرانی با استفاده از هویت-های جعلی آنلاین، از اسرائیلیها می-خواستند از منازل مسکونی مقامهای دفاعی اسرائیل و دیگر مقاماتی که مرتبا در رسانه-های ظاهر می-شوند و در انظار عمومی علیه ایران سخن می-گویند، عکس بگیرند.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت عاملان ایران، علاوه بر استفاده از صفحات جعلی در شبکه-های اجتماعی و وبسایتها، پیشنهاد گردهمایی در نزدیکی خانهٔ خویشان گروگانهای ربوده-شدهٔ حماس می-دادند و دسته-های گل و پیام به در خانهٔ ایشان می-فرستادند.

این سازمان گفت عاملان ایران از فرصت تظاهرات اعتراضی در حمایت از گروگانها استفاده کرده و از اسرائیلیها می-خواستند بانرهایی با عباراتی به قلم عاملان در رابطه با موضوع آویزان کنند،‌ و نیز از آنها می-خواستند از تظاهرات عکس بگیرند.

در این صفحات همچنین از اسرائیلیها خواسته می-شد فرمهای همه-پرسی که در آن از قربانیان اطلاعات شخصی ایشان پرسیده می-شد را پر کنند. شاباک گفت این اقدامی جهت گردآوری اطلاعات بیشتر پیرامون غیرنظامیان اسرائیلی بوده تا بعدها برای انجام مأموریتهای گوناگون از آن استفاده کنند.

هویتهای کاربری شبکه-های اجتماعی، در اینستاگرام، تلگرام، و تیک-تاک، شامل صفحه-هایی در نقش کنشگران راست افراطی و حامیان آزادی گروگانها، و نیز صفحه-ای به نام کان+، در نقش خبرگزاری دولتی «کان» بوده است.


تصویر: در اسکرین شاتی که شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد، یکی از صفحه-های جعلی عاملان ایرانی. در شبکهٔ اجتماعی مشاهده می-شود. (Shin Bet)


تصویر: در این اسکرین شات که شاباک در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ منتشر کرد، صفحهٔ جعلی عاملان ایرانی در شبکهٔ اجتماعی دیده می-شود. (Shin Bet)

عملیاتی که روز دوشنبه افشا شد را همان شبکه-ای پیش می-برده که ماه گذشته افشا شد در شبکهٔ اجتماعی برای بسیج اسرائیلیها به منظور انجام مأموریتهای جاسوسی، از جمله ترور، در مقابل دریافت پول فعالیت می-کرده است.

در آن عملیات، افراد مرتبط با سازمانهای امنیتی ایران در پلتفرمهای گوناگون با اسرائیلیها ارتباط می-گرفتند و به لطائف الحیل، گفتگویی مقدماتی آغاز می-کردند. سپس از مخاطب خود خواهان انجام مأموریتهایی از جمله عکاسی از سایتهای گوناگون و آدرسهای مختلف می-شدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-unveils-iranian-plot-to-trick-israelis-into-giving-info-on-defense-officials/

اطلاعات بیشتر در مورد