اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

سیل ادبیات خشمگین دو جانبه در اسرائیل، گفتگوی حسیدی-سکولار در رژهٔ حقوق زنان بنی براک را خفه کرد

تصویر: نیلی برانر، راست، حین گفتگو با دانا بتصلئل در رژه زنان در بنی براک، اسرائیل، ۲۴ اوت ۲۰۲۳. 
(Canaan Lidor/The Times of Israel)
تصویر: نیلی برانر، راست، حین گفتگو با دانا بتصلئل در رژه زنان در بنی براک، اسرائیل، ۲۴ اوت ۲۰۲۳. (Canaan Lidor/The Times of Israel)

هزاران لیبرال در شهر ارتدکس افراطی راهپیمایی کردند و یکی از برگزارکنندگان خواهان حبس خاخام-ها شد اما دیگران علیرغم تنش-های جزئی، صدای بلند طبل و موزیک، موفق شدند زبان مشترک بیابند.

پنجشنبه-شب، در رژهٔ حقوق زنان در شهر اکثریت-حسیدی بنی براک با حضور هزاران تن از لیبرال-ها برگزار شد و در ایامی که مسیر اسرائیلی-های مؤمن و اسرائیلی-های سکولار روز بروز بیشتر از هم دور می-شود، پسزمینه-ای برای گفتگوی صمیمانه میان ایشان فراهم کرد.

صمیمیت فی مابین حدود ۳۰ دقیقه به طول انجامید.

پس از آن، بلند موزیک و طبل گوشخراش و ادبیات دشمن-خوی دو جانب هر گونه امکان مباحثه را منتفی کرد. این راهپیمایی در اعتراض به آنچه کنشگران، حذف و سرکوب زنان در جامعهٔ حسیدی و دولت تحت حمایت حسیدیان عنوان می-کنند، برگزار شد.

آیلت هشاخار، یکی از سخنرانان، خطاب به جمع گفت خاخام-هایی که آواز خواندن در ملاء عام را منع می-کنند می-بایست زندانی شوند. او افزود اعتراضات می-بایست آرامش حسیدی-هایی که «همراه کشور نه، بلکه علیه کشور می-جنگند» را مختل کند.

جبههٔ متقابل جناحی راستی، با فریادهای «خائن-های چپی» به تظاهرات پاسخ داد. چند درگیری جزئی پیش آمد که بدون آسیب جسمی و بازداشت پایان یافت.

اما در حاشیهٔ تظاهرات، میان گروههای متقابل گفتگوهایی ناغافل درگرفت که گاهی کوتاه، پرحرارت، و صریح بودند و علیرغم آنکه قطبی-شدن، زمینه-های مشترک را محو کرده، پنجره-ای به روی نظم اعتقادی یکدیگر به روی ایشان باز می-کرد.

در یکی از این گفتگوها، دانا بتصلئل، ۳۴ ساله، که حسیدی، شاعر، و مجری برنامهٔ میراث یهودی است، به نیلی بارنر، ۶۲ ساله، از تل آویو گفت «بخاطر تحریکات ضد-حسیدی کنونی، در مکان-های سکولار احساس امنیت کمتری دارم، و در مکان-های حسیدی قطعأ کمتر احساس امنیت می-کنم»، و افزود «و قرار است این رژه دربارهٔ احترام به عقاید دیگری باشد؟»


معترضان برای اعتراض به تبعیض و حذف زنان در ۲۴ اوت ۲۰۲۳ از رمات گن به سمت بنی براک حرکت کردند.
(Avshalom Sassoni/Flash90)

بتصلئل در میان چند زن حسیدی بود که میان جمعیت بطری-های آب و بازوبندهایی با عبارت «همسایه-ات را دوست بدار» پخش می-کردند. او گفت این ایده برای ترغیب گفتگو طرح شد.

برانر ۶۲ ساله که شلوارک و تاپی به تن داشت که روی آن استیکر چسبانده بود، احساس ناامنی بتصلئل را تأیید کرد. «هولناک است. متأسفم که این را می-شنوم. اما خشم شدیدی در فضا موجود است. من هم احساس ناامنی می-کنم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/at-bnei-brak-womens-rights-march-angry-rhetoric-drowns-out-haredi-secular-dialogue/

اطلاعات بیشتر در مورد