اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

سیروسیاحت رهبران مسلمانان ایالات متحده در اسرائیل: «پیمان های ابراهیمی مایهٔ امیدواری است»

هفتهٔ گذشته هیئتی شامل ۱۳ تن از رهبران مسلمانان آمریکایی در راستای ایجاد ارتباط و پیشبرد پیمان های ابراهیمی وارد اسرائیل شدند.

تصویر: گروهی از مسلمانان آمریکایی در سفری به اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۲، که از سوی «شراکا» برنامه ریزی شده بود. (courtesy)
تصویر: گروهی از مسلمانان آمریکایی در سفری به اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۲، که از سوی «شراکا» برنامه ریزی شده بود. (courtesy)

در این سفر که از سوی سازمان ناسودبر «شراکا» برنامه ریزی شد، تمرکز گروه پیش از ورود به کشور یهود، بر توانمند سازی زنان در بحرین معطوف شد.

هفتهٔ گذشته هیئتی شامل ۱۳ تن از رهبران مسلمانان آمریکایی در راستای ایجاد ارتباط و پیشبرد پیمان های ابراهیمی وارد اسرائیل شدند.

روز دوشنبه «دان ففرمان»، رئیس «سازمان ارتباطات و امور جهانی شراکا»، یکی از عوامل برنامه ریزی این سفر در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان منجر به قطبی شدن وضعیت شده و مسلمانان سراسر جهان احساس می کنند نمی توانند با اسرائیل در ارتباط باشند.» «ما می خواهیم رابطه ای بر اساس گفتگو و تفاهم ایجاد کنیم تا مردم بتوانند خود بررسی کنند و بحث کنند و یکدیگر را بشناسند.»

طالب شریف، یکی از اعضای گروه، از امامانی است که تحصیلات خود را در برنامهٔ «امت اسلام» بپایان برده است.

شریف در گفتگو تلفنی روز چهارشنبه با تایمز اسرائیل، با ارجاع به توافق های سال ۲۰۲۰ که طبق آن عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحد عربی، بحرین، و مراکش صورت پذیرفت، گفت «پیمان های ابراهیمی مایهٔ امیدواری من است.»

شریف، آفریقایی-آمریکایی، امام «مسجد محمد» است که از مساجد «امت» در شهر واشنگتن است.

او تحت نظر دبلیو. دی. محمد، پسر علیجاه محمد، بنیانگذار جنبش «امت اسلام»، جنش اسلامی سیاسی سیاهان که بیش از ۴۰ سال، تا هنگام مرگ خود در ۱۹۷۵ رهبری جنبش را بعهده داشت، تحصیل کرده است. این سازمان به دو گروه تقسیم می شود. یکی در حال حاضر امت اسلام نامیده می شود و رهبری آن را «لویی فاراخان» به عهده دارد که بارها مواضع ضد یهودی گرفته و علنا آدولف هیتلر را تحسین کرده و تئوری توطئهٔ کنترل جهان در دست یهودیان به زبانش جاری شده است.

شریف گفت «ما وارث گذشته ایم، و می بایست با آن کنار بیاییم و بیاموزیم که چگونه در کنار هم به صلح زندگی کنیم.» او گفت این سفر بر این امر تمرکز دارد.

شریف تأکید کرد با سازمان تحت رهبری فاراخان در ارتباط نیست. او گفت بنیاد اولیهٔ امت اسلام تبدیل به «چیزی جهانی» شده که «تمام بشریت را در بر می گیرد.»

شریف گفت «ما تماشا می کنیم و می آموزیم» و افزود که خود به عنوان یک رهبر مسلمان برداشت خود از اسرائیل را با اعضای جمعیت خود در میان خواهد گذاشت.


تصویر: طالب شریف، امام «مسجد محمد» شهر واشنگتن در پانل مباحثات بینادینی در اورشلیم، نوامبر ۲۰۲۲.
(courtesy)

این اولین بار نیست که «شراکا» و «شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چندمذهبی آمریکا» مسلمانان آمریکایی را به سفر اسرائیل آورده اند. آخرین هیئت که شامل رهبران پاکستانی-آمریکایی بود، در ماه سپتامبر از کشور دیدن کرد و هدف آن ایجاد گفتگو در جامعهٔ خود بر سر احتمال پیوستن پاکستان به پیمان های ابراهیمی بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/us-muslim-leaders-explore-israel-the-abraham-accords-give-hope/

اطلاعات بیشتر در مورد