اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

سوریه گفت در حملهٔ هوایی منتسب به اسرائيل به مجتمع آپارتمانی در دمشق دو تن کشته شدند

تصویر: یک اتوموبیل از ناحیه-ای که حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ به آپارتمانی در برج مسکونی ناحیهٔ کفار سوسا، دمشق، پایتخت سوریه گزارش شد، از محل تخلیه می-شود. (LOUAI BESHARA / AFP)
تصویر: یک اتوموبیل از ناحیه-ای که حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ به آپارتمانی در برج مسکونی ناحیهٔ کفار سوسا، دمشق، پایتخت سوریه گزارش شد، از محل تخلیه می-شود. (LOUAI BESHARA / AFP)

خبرگزاری دولتی گفت موشک از پنجره-ای در طبقهٔ چهارم برج مسکونی در محله-ای که تأسیسات ایران آنجا واقع است به درون شلیک شد؛ نیروهای دفاعی اسرائیل نظری اظهار نکرده است.

خبرگزاری دولتی سوریه و یک منبع امنیتی گفت حملهٔ هوایی منتسب به اسرائیل روز چهارشنبه آپارتمانی در برج مسکونی محلهٔ کفار سوسا در دمشق، پایتخت سوریه را هدف گرفت و دو تن را کشت.

یک منبع ارتشی با استناد به تلویزیون دولتی سوریه گفت در حملهٔ صبحگاهی شماری مردم مجروح شدند، و کشته شدگان را غیرنظامی شناسایی کرد. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه گفت هواپیماهای جنگی اسرائيل از بلندیهای جولان به ساختمان یاد-شده شلیک کردند.

سانا همچنین تصویری از پیامد حمله منتشر کرد که نمای بیرونی یک ساختمان چند-طبقه را نشان می-داد که قسمتهایی از آن سیاه، و پنجره-هایش منفجر شده-اند. در یک آپارتمان که ظاهرا نقطهٔ هدف بوده، زبانه-های آتش قابل مشاهده است.

منبع امنیتی فوق گفت «حمله به هدف نرسید.» اندکی بعد شبکهٔ خبری نیمه-رسمی دانشجویی ایران گفت در این حمله هیچ تبعهٔ ایران و یا مستشار ایرانی کشته نشدند.

در این محله شمار زیادی ساختمان مسکونی، مدرسه، و مرکز فرهنگی ایرانی واقع شده، و در نزدیکی یک مجتمع بزرگ است که تحت محافظت امنیتی شدید قرار دارد که در اختیار آژانسهای امنیتی است. این ناحیه در فوریهٔ ۲۰۲۳ نیز هدف حملهٔ منتسب به اسرائیل قرار گرفت و شماری مستشار نظامی ایران کشته شدند.

ایستگاه رادیویی هوادار دولت، شام اف.ام.، گفت حمله به ساختمانی نزدیک یک مدرسهٔ ایرانی اصابت کرد.

در حملهٔ‌ هوایی طبقهٔ چهارم ساختمان ده-طبقه تخریب شده و شیشهٔ پنجره-های ساختمانهای اطراف فرو ریخت و دهها اتوموبیل که در ناحیه پارک کرده بودند، آسیب دیدند. یک اتوبوس خالی متعلق به مدرسهٔ خصوصی البوادر که در آن نزدیکی پارک شده بود نیز آسیب دید. مردم در حال شتاب به سمت مدرسه برای برداشتن فرزندانشان دیده شدند.


تصویر: در محلهٔ کفار سوسا در دمشق، که حملهٔ هوایی ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ منتسب به اسرائیل گزارش شد، مردی در حال پاک کردن محل از آوار دیده می-شود. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)

ساعاتی بعد، دست کم صدای یک انفجار بزرگ در شهر شنیده شد. شاهد عینی رویترز گفت شدت انفجار پنجرهٔ خانه-های پایتخت را لرزاند. ایستگاه رادیویی محلی سوریه به نام شام اف.ام. گفت در پایتخت صدای چندین انفجار به گوش رسیده است.

علت انفجار دوم هنوز معلوم نشده است.

ارتش اسرائیل هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/syria-says-two-killed-in-alleged-israeli-strike-on-damascus-apartment-building/

اطلاعات بیشتر در مورد