اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۰

جستجو

سوریه اسرائیل را متهم کرد به پایتخت حملهٔ هوایی کرده، دو سرباز زخمی شده-اند

تصویر: در عکسی که در فضای آنلاین همرسان شده، ظاهرا در پی حملهٔ هوایی اسرائيل در سوریه، صبح ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳،  شعله-های آتش و دود از بنایی در دمشق بهوا خاسته است؛ 
2023 (Social media; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: در عکسی که در فضای آنلاین همرسان شده، ظاهرا در پی حملهٔ هوایی اسرائيل در سوریه، صبح ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، شعله-های آتش و دود از بنایی در دمشق بهوا خاسته است؛ 2023 (Social media; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

حملهٔ منتسب به اسرائيل در دمشق همچنین منجر به تخریب نقاط هدف شده و دفاع هوایی کشور را فعال کرده است.

خبرگزاری دولتی سوریه در گزارش خود گفت جت-های جنگندهٔ اسرائیلی اندکی پس از نیمه-شب چهارشنبه به هدفهایی در دمشق، پایتخت سوریه حمله کرده-اند.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه گفت هواپیماهای جنگی نیروی هوایی اسرائیل از بلندیهای جولان موشک-های خود را شلیک کرده، و شماری بنا در داخل و اطراف دمشق را هدف گرفته-اند.

سانا، با استناد به منابع نظامی گفت دفاع هوایی سوریه به تهاجم اسرائیل پاسخ داده و «اکثر» موشک-ها را سرنگون کرده است. سوریه مرتباً مدعی سرنگونی موشک-های اسرائیلی می-شود اما کارشناسان نظامی در صحت این ادعا شک دارند.

خبرگزاری دولتی سوریه گفت به بناهای هدف «خسارت مالی» وارد شده، و دو سرباز جان خود را از دست داده-اند.

در تصاویری که در فضای مجازی همرسان شد، شعله-های آتش و دودی که از فراز شماری بنا در پایتخت بهوا خاسته را نشان می-دهند.

مقامات اسرائیلی هنوز در این باره اظهار نظر نکرده-اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه، ناظر جنگی وابسته به اپوزیسیون کشور، گفت امسال این بیستمین بار است که اسرائیل هدف-هایی را در سوریه بمباران می-کند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت سایت-های نظامی و انبارهای گروه تروریستی حزب الله لبنان که متحد دولت سوریه است بمباران شدند، و آتش-سوزی ایجاد شد.

وضعیت جسمانی دو سرباز مجروح هنوز معلوم نیست. در سالهای اخیر، شماری زیادی سرباز سوری که در یگان-های دفاع هوایی خدمت می-کردند، در حمله-های هوایی اسرائیل کشته شدند.

آخرین حملهٔ هوایی منتسب به اسرائيل در سوریه در ۶ ژوئیه رخ داد، که ظاهرا طی این حمله جت-های نیروی هوایی هدفهایی در نزدیکی دمشق را بمباران کردند.

حملهٔ فوق چند روزی پس از آنکه موشک ضدهوایی سوریه، به دنبال حملهٔ هوایی دیگر منتسب به اسرائیل، در قلمرو هوایی اسرائيل منفجر شد، رخ داد. نیروی هوایی اسرائیل بعدتر گفت در پاسخ، باتری دفاع هوایی سوریه را هدف گرفته است.

گرچه ارتش اسرائیل بنا به سیاست خود در خصوص حمله-های هوایی مشخص در سوریه اظهار نظر نمی-کند، به انجام صدها تهاجم در طول دههٔ گذشته علیه گروههای تحت حمایت ایران که می-کوشند جاپایی در سوریه باز کنند، اذعان کرده است.

ارتش اسرائيل گفت همچنین به محموله-های تسلیحاتی که گمان می-رود به مقصد این گروهها، به ویژه حزب الله لبنان ارسال می-شود، حمله کرده است. علاوه بر این، حمله-های هوایی منتسب به اسرائیل بارها سامانه-های دفاع هوایی سوریه را هدف گرفته-اند.

خبرگزاریهای بین المللی در تهیهٔ این گزارش سهیم بوده-اند

https://www.timesofisrael.com/syria-accuses-israel-of-carrying-out-airstrikes-on-capital-wounding-two-soldiers/

اطلاعات بیشتر در مورد