اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

سه فلسطینی در درگیری سنگین و حملهٔ پهبادی نیروهای اسرائیل در جنین کشته شدند

تصویر: اتوموبیلی که در پی یورش ۲۷ مارس ۲۰۲۴ ارتش اسرائيل به جنین، کرانهٔ باختری، منهدم شد.
(Zain JAAFAR / AFP)
تصویر: اتوموبیلی که در پی یورش ۲۷ مارس ۲۰۲۴ ارتش اسرائيل به جنین، کرانهٔ باختری، منهدم شد. (Zain JAAFAR / AFP)

نیروهای دفاعی گفت دو فرد مسلح [در جنین] هدف هوانورد بدون سرنشین قرار گرفتند، سومی پس از پرتاب منفجره به سربازان در [همان] شهر کرانهٔ باختری کشته شد؛ سربازان اتوموبیل حامل ابزار منفجرهٔ آماده را نابود کردند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در یورش چهارشنبه به شهر جنین در کرانهٔ باختری که برای بازداشت افراد معین انجام شد، سه فلسطینی کشته شدند که مرگ دو تای ایشان در حملهٔ‌ پهبادی رخ داد.

ارتش گفت دو نفری که در حملهٔ پهبادی کشته شدند، از افراد مسلح بودند، و سومی که طی یورش نیروهای اسرائیل به سمت سربازان ابزار انفجاری پرتاب کرده بود، به ضرب تیر نیروهای اسرائیل که در پاسخ به سمت او تیراندازی کردند، کشته شد.

خبرگزاری رسمی فلسطینیان، وفا، دو تنی که در حملهٔ پهبادی کشته شدند را به نامهای حمزه عراراوی ۲۷ ساله، و محمدناصر السبطی ۱۹ ساله شناسایی کرد.

ارتش گفت در این یورش که نیمه-شب آغاز و تا هنگام صبح ادامه یافت، مهندسان رزمی یک اتوموبیل حامل چندین وسیلهٔ منفجرهٔ آمادهٔ انفجاررا منهدم کردند.

دو مظنون سرنشین اتوموبیل پیش از انفجار اتوموبیل توسط سربازان بازداشت شدند. مهندسان رزمی همچنین یک وسیلهٔ انفجاری کنار-جاده-ای در شهر کشف کردند.

نیروهای دفاعی افزود یک فلسطینی تحت تعقیب دیگر نیز در جنین بازداشت، و مقادیری اسلحه ضبط شد.

ویدئویی که در شبکهٔ اجتماعی پخش شد، در گیرودار تیراندازی و دست کم یک انفجار بزرگ، وسایل نقلیهٔ و بولدوزرهای ارتش را حین عملیات در شهر شمالی کرانهٔ باختری نشان می-دهد.

از شروع ماه رمضان در هفتهٔ گذشته، نیروهای امنیتی در اورشلیم و کرانهٔ باختری در آماده-باش کامل بوده-اند. تنش-های میان اسرائیل و فلسطینیان، پیشاپیش بر سر جنگ اسرائیل و حماس در غزه، که به دنبال کشتار ۷ اکتبر با تهاجم تروریستهای حماس و قتل ۱۲۰۰ نفر اکثرا غیرنظامی و ربودن ۲۵۳ تن بپا خاست، بالا بود.

نیروهای دفاعی گفته است از ۷ اکتبر به اینسو سربازان حدود ۳۶۰۰ فلسطینی تحت تعقیب را در نواحی گوناگون کرانهٔ باختری دستگیر کرده-اند که بیش از ۱۶۰۰ تن از ایشان وابسته به حماس-اند.

فلسطینیان می-گویند از شروع تخاصمات، ۴۵۰ نفر در کرانهٔ باختری کشته شده-اند. اکثر این تعداد حین تهاجم یا ضمن درگیری با سربازان نیروهای دفاعی یورشهای شبانهٔ ارتش که عمدتا در قسمت معینی از شمال کرانهٔ باختری رخ می-دهد، کشته شدند. بااینحال، گفته می-شود تعدادی از کشته-شدگان نیز افراد بیگناهی بوده-اند که در محل به نظاره ایستاده بوده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/three-palestinians-killed-by-israeli-troops-in-jenin-drone-strike-heavy-clashes/

اطلاعات بیشتر در مورد