اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

سه سرباز در غزه کشته شدند؛ ارتش اسرائیل، جاسوس-بگیر حماس در جنوب نوار را کشت

تصویر: گروهبان ستاد، اوریا آییمالک گوشن (چپ)، سرگرد (ذخیره) یائیر کاتز (وسط) و سرگروهبان (ذخیره) زاخاریا پسخ حابر (راست) که طبق اطلاعیه، در نبرد ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)
تصویر: گروهبان ستاد، اوریا آییمالک گوشن (چپ)، سرگرد (ذخیره) یائیر کاتز (وسط) و سرگروهبان (ذخیره) زاخاریا پسخ حابر (راست) که طبق اطلاعیه، در نبرد ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شدند. (Israel Defense Forces)

تلفات عملیات زمینی به ۱۹۳ نفر رسید؛ سربازان نیروهای دفاعی پرتابگرهایی که در رگبار راکت به نتیووت استفاده شدند را منهدم کردند؛ اردن گفت وضعیت بیمارستان بر اثر بمباران ناحیهٔ نزدیک به آن در حملهٔ هوایی اسرائیل، وخیم است.

نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه گفت یک سرباز حین نبرد در نوار غزه کشته شد، و دو نیروی ذخیرهٔ دیگر روز پیش از آن کشته شدند. آمار سربازان کشته-شدهٔ عملیات زمینی علیه به ۱۹۳ تن رسید.

نام ایشان به این ترتیب است:

سرگروهبان (ذخیره) زاخاریا پسخ حابر، ۳۲ ساله، از گردان ۸۷ تیپ زرهی ۱۴، از اهالی اورشلیم.

سرگرد (ذخیره) یائیر کاتز ۳۴ ساله، همچنین از گردان ۸۷ تیپ زرهی ۱۴، از اهالی هولون.

گروهبان ستاد اوریا آییمالک گوشن، ۲۱ ساله، از یگان اکتشافی تیپ گیواتی، از اهالی اورشلیم.

نیروهای دفاعی گفت حابر و کاتز هر دو روز سه-شنبه حین نبرد در شمال غزه کشته شدند، و افزود هر دو نیروی ذخیره روز پیش از آن دچار جراحات جدی شده بودند – یکی حین نبرد در شمال غزه، و دومی در اسرائیل، نزدیک مرگ غزه.

نیروهای دفاعی گفت گوشن روز چهارشنبه حین نبرد با تروریستهای حماس در جنوب غزه کشته شد. دو سرباز دیگر همان نبرد مجروح شده بودند.

همزمان، نیروهای دفاعی گفت سربازانی که در ناحیهٔ مرکزی غزه به عملیات مشغول بودند، پرتابگرهای راکت که در پرتاب دهها راکت به شهر نتیووت در جنوب کشور، بزرگترین رگبار راکتی هفته-های اخیر، بکار رفته بود را یافته و منهدم کردند.


تصویر: عکسی از پرتابگرهای راکت در ناحیهٔ مرکزی غزه که برای شلیک به نتیووت در جنوب کشور بکار رفتند، روز ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ برای انتشار ارائه شد. (Israel Defense Forces)

چتربازان ذخیرهٔ تیپ ۶۴۶ سه پرتابگر کشف کردند، هر یک با توانایی شلیک ۱۰ راکت در هر بار.

ارتش گفت بعضی پرتابگرها برای پرتاب به مسافتهای دورتر تنظیم شده بودند.

یک منبع ارتش اسرائیل به تایمز اسرائیل گفت راکتباران فوق از ناحیه-ای در بخش مرکزی نوار که سربازان اخیراً از آن خارج شده بودند انجام شد.
نیروهای دفاعی، در راستای برنامهٔ جنگی طولانی‌-تر که گمان می-رود شامل عملیات کوچک‌-تر و هدفمند علیه حماس پس از شکست نیروهای اصلی رزمندهٔ گروه باشد، روز دوشنبه خروج لشکر ۳۶ از ناحیهٔ مرکزی نوار غزه را آغاز کرد.

متن کامل را لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/2-soldiers-killed-in-gaza-military-kills-hamas-spy-catcher-in-southern-strip/

اطلاعات بیشتر در مورد