اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

سه سرباز اسرائیلی از یک یگان در غزه کشته شدند، تلفات عملیات زمینی به ۱۶۴ رسید

چپ به راست: ستوان یارون الیزر چیتیز، گروهبان ستاد ایتای بوتون، گروهبان ستاد افرایم جکمن. (IDF)
چپ به راست: ستوان یارون الیزر چیتیز، گروهبان ستاد ایتای بوتون، گروهبان ستاد افرایم جکمن. (IDF)

نیروهای دفاعی مرگ ستوان یارون الیزر چیتیز، ۲۳ ساله، گروهبان ستاد ایتای بوتون، ۲۰ ساله، و سرگروهبان افرایم جکمن، ۲۱ ساله، همه از گردان شاکد تیپ گیوانی را اعلام کرد.

روز چهارشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل مرگ سه تن از سربازانی که روز پیش در شمال نوار غزه می-جنگیدند را اعلام کرد و شمار تلفات عملیات زمینی جاری در نوار را به ۱۶۴ رساند.

– ستوان یارون الیزر چیتیز، ۲۳ ساله، معاون فرمانده گروهان گردان شاکد تیپ گیواتی، اهل رئانانا.

– گروهبان ستاد ایتای بوتون، ۲۰ ساله، از گردان شاکد تیپ جیواتی، اهل پتح تیکوا.
– گروهبان ستاد افرایم جکمن، ۲۱ ساله، از گردان شاکد تیپ جیواتی، اهل نیو دانیل.

جکمن در یشیوایی در شهر یروهام در جنوب اسرائیل تحصیل کرده بود و هشتمین دانشجوی این یشیوا است که از شروع جنگ کشته شده است.

همزمان، نیروهای دفاعی اخبار تازهٔ نبردهای نزدیک که سربازان روز گذشته در شمال غزه از سر گذراندند را منتشر کرد.

نیروهای دفاعی گفت در محلهٔ شجعیهٔ شهر غزه، که گمان می-رود بخش عمدهٔ گردان حماس شکست خورده است، نیروهای ذخیرهٔ تیپ یفتاح عاملان حماس را حین دویدن از ساختمانی به ساختمان دیگر مشاهده کردند که پیش از آن از آنجا به سربازان تیراندازی شده بود.

نیروهای ذخیره سپس درخواست حملهٔ هوایی به عاملان حماس در آن نقطه کرد، که طبق گفتهٔ نیروهای دفاعی منجر به انفجارهای ثانویه شد، به این معنا که محل تلهٔ انفجاری بوده است.


تصویر: در عکس بدون تاریخ که ارتش در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد سربازان اسرائیل حین عملیات در نوار غزه مشاهده می-شوند. (Israel Defense Forces)

همچنین، نیروهای دفاعی گفت در شمار نوار غزه سربازان گردان ۲۶۱ (افسران بهاد ۱ مدرسهٔ زمان جنگ) دو عامل حماس را حین ورود به خودرو و حرکت به سمت ساختمانی که انبار تسلیحاتی بود، مشاهده کردند.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، سربازان، سپس، درخواست حملهٔ هوایی به عاملان مزبور کردند و اندکی بعد یک جت جنگنده ساختمان را بمباران کرد.

نیروهای دفاعی گفت سربازان تیپ زرهی ۴۰۱ در محلهٔ دراج و طوفه در شهر غزه یک عامل حماس را در حال پرتاب موشک برد-نزدیک ضد-تانک مشاهده کرده-اند.

تانکهای موجود در محل عامل مزبور را پیش از آنکه شلیک پیدا کند، گلوله-باران کردند.

نیروهای دفاعی گمان می-برد گردان دراج-طوفهٔ حماس آخرین گردان بجاماندهٔ حماس در شمال غزه باشد. ارتش اکنون تمرکز خود را به نواحی جنوب و مرکز نوار معطوف می-کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/three-soldiers-from-same-unit-killed-in-gaza-bringing-ground-op-toll-to-164/

اطلاعات بیشتر در مورد