اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۲

جستجو

سه-تایی اجراگرهای سیرک اسرائیل در برنامهٔ «استعدادیابی آمریکا»، با اجرایی کمابیش برهنه شگفتی و تحسین آفریدند

گروه سه-تایی روی صحنه بازی-های ساحلی را بازنمایی کردند، توپ «متکوت» به هم زدند، با راکت-هاشان شعبده-بازی کردند و مواظب بودند دم-و-دستگاه-شان بیرون نیفتد، و جمعیت تماشاچیان خندیدند، پوزخند زدند، و کف زدند.

یک گروه سه-تایی اجراگران سیرک اسرائیلی، سه-شنبه شب، در برنامهٔ «استعدادیابی آمریکا» غوغا کرد، و در پی اجرا بی-مانندی با شش راکت متکوت، یک توپ، و بی-لباس، رأی «آری» هر چهار داور را ربود و مرحلهٔ آزمون را موفقیت رد کرد.

همچنان که آمیت، یارون، و نوآم بازی ساحلی محبوب اسرائیلی-ها را روی صحنه بازنمایی می-کردند، توپ کوچک نارنجی را برمی-داشتند به همدیگر می-زدند و با راکت-ها شعبده-بازی می-کردند – و همزمان تلاش می-کردند دم-و-دستگاه-شان جلو جمعیت ۱۴۰۰ نفری حاضر در برنامه و میلیون-ها بیننده-ای که در خانه-های خود به تماشا نشسته بودند بیرون نیفتد، واکنش جمعیت طیفی از خنده تا پوزخندهایی از سر ناراحتی، و تا تشویق ایستاده بود.

اجرای آخر و ممتاز این سه، یارون را نشان می-داد که توپ را به سمت نوآم و آمیت پرتاب می-کند، و ایندو همزمان خیز برمی-دارند سمت توپ. اما ناگهان، به شکلی غریزی، هر دو به جای راکت، دست-شان را برای گرفتن توپ دراز می-کنند.

نوآم موفق شد، ‌اما در این میان راکت او و آمیت هر دو از دست-شان افتاد، و کون لخت-شان مقابل چشمان حیرت‌-زدهٔ تماشاچیان که مطمئن نبودند شیرینکاری ناموفق جزو اجرا است یا کلک عامدانه بوده، بیرون افتاد و جمعیت با چنان شدتی به خنده افتادند که اگر کلک روی صحنه موفق می-بود تماشاچی به این شدت به خنده نمی-افتاد.

سپس با شرمندگی از صحنه خارج شدند و برای جمعیتی که بپا خاسته و ایستاده کف می-زدند، دست تکان دادند، سپس دوباره با ربدشامبرهای صورتی برگشتند تا رأی داوران را بشنوند.

سوفیا ورگارا از آنها پرسید «نمایشی که اجرا کردید، از نمایش-های مشهور اسرائیل است؟ مردم دوستش دارند؟»

نوآم صادقانه جواب داد، «هنوز نه» و جمعیت باز هم با شدت بیشتری به خنده افتاد.

هیدی کلوم به کنایه گفت بار بعدی باید راکت-های کوچک-تر بردارند – پیشنهادی که باعث می-شد پوشاندن خود ضمن اجرا حتی از این هم سخت-تر باشد. نوآم با حاضرجوابی گفت «از این بیشترهاش را داریم که نشان بدیم!»

کلوم افزود که گروه، که نام بمب را روی خود گذاشته [در عبری به معنای «انفجار» یا «بمب»]، نمایش محبوب او در اجراهای آن شب بوده است. این را که گفت، انگار ورگارا تعجب کرد، و گفت «چی ؟!»، و خروش شادی جمعیت حاضر مانع از شنیدن پاسخ شد.

داوران سپس گرم رأی دادن شدند، و با توافق هرچهار داور بمب را به دور بعدی رقابت-ها فرستادند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-circus-trio-shocks-and-awes-way-through-near-nude-americas-got-talent-tryout/4

اطلاعات بیشتر در مورد