سنگی در اسرائیل یافت شده که قدیمیترین ابزار جهان برای پردازشهای«ظریف» است
جستجو

سنگی در اسرائیل یافت شده که قدیمیترین ابزار جهان برای پردازشهای«ظریف» است

باستان شناسان می گویند اولین نمونه ابزار سنگی که برای سایش و پردازش سطوح بکار می رفته را یافته اند که قدمت آن می رسد به ۱۵۰۰۰۰ سال پیش از آنکه تصور می شد چنین ابزاری اولین بار مورد استفاده قرار گرفته اند.

تصویر: ابزار پردازش و سایش سنگ، طبق تخمین ۳۵۰۰۰۰ عمر دارد و در غار تبون، کوه کرمل کشف شد. 
(University of Haifa)
تصویر: ابزار پردازش و سایش سنگ، طبق تخمین ۳۵۰۰۰۰ عمر دارد و در غار تبون، کوه کرمل کشف شد. (University of Haifa)

باستان شناسان تخمین زده اند که این قلوه سنگ ۳۵۰۰۰۰ ساله را نخستینیان هنگام کار روی مواد نرم کوه کرمل استفاده می کرده اند؛ اینکه با این ابزار چه چیزی تولید می کرده اند، هنوز معما است.

باستان شناسان می گویند اولین نمونه ابزار سنگی که برای سایش و پردازش سطوح بکار می رفته را یافته اند که قدمت آن می رسد به ۱۵۰۰۰۰ سال پیش از آنکه تصور می شد چنین ابزاری اولین بار مورد استفاده قرار گرفته اند.

تیم پژوهشی دانشگاه حیفا در کنفرانس خبری گفت، نخستینیان ماقبل تاریخ ظاهرا ۳۵۰۰۰۰ سال پیش، از قلوه سنگ دولومیت، که در غار تبون در کوه کرمل یافت شد برای ساییدن و پردازش استفاده می کرده اند، اما این که دقیقا چه چیزهایی به این طریق می ساخته اند، هنوز معلوم نیست.

تاریخی که برای قدمت این سنگ تعیین شده نشان می دهد از ابزاری بوده که نیاکان انسان، پیش از این که تبدیل به انسان هوشمند شوند، حدود ۱۵۰۰۰۰ سال پیش از قدیمی ترین ابزار سایش و پردازشی که تا کنون یافت شده، استفاده می کرده اند.

«ران شیملمیتز»، «آیریس گورمن-یاروسلاوسکی»، «مینا واینشتاین-آوران»، «دانی روزنبرگ»، تیم پژوهشی انستیتوی باستان شناسی دانشگاه زینمن، می گویند، «گرچه این ابزار ظاهرا «ساده» بنظر می آید، شکل ابتدایی آن و این که نمونه موازی از آن در چنین دوره اولیه ای از تحول بشر در دست نیست، به آن دنیایی از اهمیت و ارزش می بخشد».

تیم مزبور یافته های خود را در شماره ژانویه ۲۰۲۱ «مجله تکامل بشر» منتشر می کنند.

باستان شناسان گفته اند این قلوه سنگ، که سنگی صاف و گرد است، نشان می دهد که «در چنین دوران اولیه ای چنین فناوری باارزشی به «جعبه ابزار» [نخستینیان] افزوده شده بود.

ابزار سنگی اولیه که قدمتشان به به ۱.۵ میلیون سال قبل بازمیگردد، با نشانه هایی از کوبیدن و زدن، که حرکات عمودی اند، یافت شده اند، اما این سنگ، ظاهرا اولین سنگی است که برای سایش استفاده شده و علائمی که روی سنگ بجا مانده شبیه علائمی است که بر ابزار آسیاب کردن یافت شده است.

«شیملمیتز» گفت سایش، که نیازمند حرکت افقی است، طریق متفاوتی از کار است.

او در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت، «در این طریق، شما با ظرافت بیشتری کار می کنید».

پژوهشگران گفتند نخستینیان از چنین سنگ هایی می توانسته اند در تهیه ابزاری که ابعاد استفاده آنها از منابع محیط را بهبود بخشد، استفاده کنند.

در بیانیه ای که تیم پژوهشگران منتشر کردند، آمده است که «این قلوه سنگ کوچک دارای اهمیت بسیار است زیرا به ما امکان می دهد اولین ریشه های حرکات سایشی را ردیابی کنیم و بدانیم چگونه توانایی های شناختی و حرکتی که در تکامل انسان روی داد و در ابتدا شامل سایش و توسعه فناوری تولید غذا، مسکن ثابت، کشاورزی، انبار کردن، و بعدها افزایش پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی می شد، چگونه در نهایت به مقوله مهم فرهنگی بشری امروزه منتج شد».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/stone-found-in-israel-is-oldest-known-tool-used-for-delicate-abrading/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله