اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

سلول تروریستی تابع غزه که طرح بمبگذاری «عظیم» در اسرائیل داشت توسط شاباک منهدم شد

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه گفت اخیرا اقدام یک گروه تروریستی نوار غزه که قصد داشته با استفاده از عاملان تروریست کرانه باختری در اسرائیل بمبگذاری کند را بی-ثمر گذاشت.

تصویر: اعضای یک سلول تروریستی کرانه باختری که در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ به اتهام توطئهٔ بمب گذاری در اسرائیل دستگیر شدند. از بالا به پایین: قیص الشعیب، احمد طاهر، خالد مرعی، یونس. سمت راست: بمبی که در داخل دستگاه آتش-نشان که ظاهرا اعضای سلول تصمیم داشتند در اسرائیل بکار برند. (Shin Bet)
تصویر: اعضای یک سلول تروریستی کرانه باختری که در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ به اتهام توطئهٔ بمب گذاری در اسرائیل دستگیر شدند. از بالا به پایین: قیص الشعیب، احمد طاهر، خالد مرعی، یونس. سمت راست: بمبی که در داخل دستگاه آتش-نشان که ظاهرا اعضای سلول تصمیم داشتند در اسرائیل بکار برند. (Shin Bet)

چهار فلسطینی کرانه باختری اوایل ماه جاری به اتهام توطئه دستگیر شدند، وسیلهٔ انفجاری مخفی در دستگاه آتش-نشان ضبط شد؛ لپید از دستگیری استقبال کرد.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه گفت اخیرا اقدام یک گروه تروریستی نوار غزه که قصد داشته با استفاده از عاملان تروریست کرانه باختری در اسرائیل بمبگذاری کند را بی-ثمر گذاشت.

طبق اظهار شاباک، نیروهای امنیتی اسرائیل در روز ۱۴ دسامبر چهار تن فلسطینی ساکن کرانه باختری را بر سر این توطئه دستگیر، و یک وسیلهٔ منفجرهٔ آمادهٔ انفجار از ایشان ضبط کردند.

بنا به اظهار شاباک، طرح این حمله از سوی گروههای تروریستی جبههٔ مقاومت مردمی، و گردان شهدای الاقصی در نوار غزه هدایت می شده است. گردان شهدای الاقصی ارتباط آزادی با حزب فتح محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان دارد، اما در غزه نیز عضو دارد.

شابک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت این گروه تصمیم داشت با استفاده از بمبی که در یک دستگاه آتش-نشان کارگذاری شده بود، دست به «حملهٔ تروریستی بزرگ در اسرائیل» بزند. دستگاه مزبور پیش از آنکه در نقطه ای از شهر اسرائیلی کار گذاشته شود، ضبط شد.

طبق اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، این گروه دستورات خود را از احمد فتحی، و عمر حجاج دریافت می کرد که از کارشناسان وسایل انفجاری و ساکن شهر جبلیه در شمال نوار غزه هستند و پروندهٔ ایشان برای شاباک آشنا است.

شاباک همچنین نام چهار عامل تروریستی دیگر در شهر غزه که ظاهرا در انتقال مأموریت به مهاجمان نوار باختری همکاری کرده اند، ذکر کرد: مها لداوی، از ساکنان اردوی پناهندگی نصیرات؛ جهاد احمد، صباری آرام، امین زکات، و ساکنان شهر رفاح در ناحیهٔ جنوبی شهر غزه.


تصویر:‌ عاملان تروریست ساکن نوار غزه که ظاهرا یک سلول [تروریستی] در کرانه باختری را برای بمبگذاری در ماه دسامبر در اسرائیل هدایت می کردند. از چپ به راست، احمد فتحی، عمر حجاج، صبری آرام، امین زکات، جهاد احمد، مها لداوی. (Shin Bet)

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، شاباک، عاملان مزبور که در کرانه باختری دستگیر شدند را به نام های یونس اوده از روستای الراس؛ خالد مرعی از شهر بلعا؛ احمد طاهر جرادات از شهر جنین؛ غیص الشعیب از شهر قباتیه شناسایی کرد.

یائیر لپید نخست وزیر فعلی اسرائیل از بازداشت گروه ابراز خشنودی کرد، و قول داد نیروهای امنیتی «هر کسی که قصد آسیب به شهروندان اسرائیل دارد را به دام بیندازند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-busts-gaza-directed-terror-cell-planning-major-bombing-in-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد