اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

سفیر ایالات متحده در گفتگو با تایمز اسرائیل: «وظیفهٔ من برقراری آرامش است، نه ایجاد هیاهو»

روز دوشنبه، نایدز ۶۰ ساله در دفتر خود در اورشلیم در باره این موضوعات و شماری دیگر با تایمز اسرائيل به گفتگو نشست.

تصویر: دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائيل، راست، تال اشنایدر خبرنگار سیاسی، دومی از چپ، لازار برمان خبرنگار دیپلماتیک، چپ، جیکوب ماگد خبرنگار امور ایالات متحده با تام نایدز، سفیر ایالات متحده در اسرائيل، دومی از راست در سفارت ایالات متحده در اورشلیم از طریق زوم به گفتگو نشستند؛ ۷ ژانویه ۲۰۲۲. 
(David Azagury / US Embassy)
تصویر: دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائيل، راست، تال اشنایدر خبرنگار سیاسی، دومی از چپ، لازار برمان خبرنگار دیپلماتیک، چپ، جیکوب ماگد خبرنگار امور ایالات متحده با تام نایدز، سفیر ایالات متحده در اسرائيل، دومی از راست در سفارت ایالات متحده در اورشلیم از طریق زوم به گفتگو نشستند؛ ۷ ژانویه ۲۰۲۲. (David Azagury / US Embassy)

«توماس نایدز» سفیر ایالات متحده در اسرائیل رویکرد خود به نقشی که بر عهده دارد را برمیشمارد و توضیح می دهد که چرا از شهرک ها بازدید نخواهد کرد، از دولت «شایسته» تقدیر کرد و مصرانه گفت بایدن در رابطه با ایران «حواسش جمع است» .

در طول دهه ها ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائيل بوده است. این رابطه در تمام زمینه ها از ارتش تا امنیت ملی تا تجارت، فرهنگ، و نوآوری، هم عمیق و هم وسیع بوده است.

همزمان، دو کشو با فشارهای کاملا متفاوت داخلی و بین المللی مواجه بوده اند و بر سر موضوع مهم اختلاف نظرهای اساسی دارند.

«تام نایدز» سفیر ایالات متحده در اسرائيل که در ماه دسامبر به مقام خود منتصب شد، با روابط ایالات متحده و اسرائيل بیگانه نیست. او که در فاصلهٔ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ معاون وزیر خارجه بوده، روابط مؤثری با چندین تن از مقامات کلیدی اسرائيل برقرار کرد و نقشی مهم در دولت اوباما در تأیید تمدید وامی چند بیلیون دلاری برای اسرائيل ایفا کرد. او همچنین در زمینهٔ اجرایی کردن موضع مخالف اوباما در مقابل تلاش کنگره به محدود ساختن حمایت ایالات متحده از نهادهای متخاصم اسرائيل در سازمان ملل کمک کرد.

اکنون، زمانیکه شماری موضوع امکان بالقوهٔ تیره کردن روابط ایالات متحده و اسرائيل را دارند، او بار دیگر از نقش آفرینان اصلی است. از جملهٔ این موضوعات، مذاکرات هسته ای با ایران در وین؛ کارزار تشکیلات خودگردان در مشروعیت زدایی از کشور یهودی در انجمن های بین المللی؛ افزایش شهرک های یهودی در کرانه باختری، و فقدان آتش بس پایا میان حماس و اسرائیل؛ و روابط گرم اورشلیم با روسیه و چین، رقبای ایالات متحده.

روز دوشنبه، نایدز ۶۰ ساله در دفتر خود در اورشلیم در باره این موضوعات و شماری دیگر با تایمز اسرائيل به گفتگو نشست.

ستارهٔ شمال نایدز

نایدز، با جثهٔ بزرگ ، لهجهٔ غربی میانه بالا، و شخصیت خونگرم، بی بروبرگرد اهل مینه سوتا است. اما پشت آن لبخند ساده و صمیمی و طبع خوش، روحیه ای آهنین خفته است. او دارای حضور متنفذ مردی است که مدیریت «مورگان استانلی»، از معتبرترین بانکهای جهان را بعهده داشته، عالی ترین مشاغل دولتی را بعهده داشته، و دوران اوباما از بیان نظر صریح خود به مقامات اسرائيل ابا نداشته است؛ با این وجود «مایکل اورن» سفیر پیشین اسرائيل در ایالات متحده در کتابی که در دورهٔ سفارت در واشنگتن دی.سی. نوشت، در مصاحبه ای با تایمز اسرائيل، به روشنی و صراحت گفت نایدز را در شمار «دوستان عزیز» اسرائيل می داند.

در مصاحبهٔ ما با نایدز، او به روشنی گفت که صیونیست است، و تکرار کرد که «ستارهٔ قطبی» او [که نام تیم هاکی محبوب مینه سوتا هم هست]، استحکام اسرائيل به عنوان کشوری دموکراتیک و یهودی است. او با همین قاطعیت معتقد بود که بخشی از آن هویت به معنای تلاش خستگی ناپذیر او -و ایالات متحده به عنوان دوست اسرائيل- برای بهبود وضعیت فلسطینیان و پیشبرد راه حل دو کشور برای دو ملت است.


تصویر: تام نایدز سفیر ایالات متحده حین مصابحه با تایمز اسرائيل در سفارت ایالات متحده در اورشلیم، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. (David Azagury / US Embassy)

نایدز رابطهٔ میان نفتالی بنت نخست وزیر و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، و رابطهٔ میان دو دولت را نزدیک و مؤثر توصیف کرد.

او همچنین گفت گفت نگرانیهای موجود از این که سوء استفادهٔ بین المللی از نرم افزار جاسوسی NSO ممکن است به رابطه ایالات متحده و اسرائيل آسیب وارد کند را بی اهمیت وانمود کرد، و تأکید کرد که لیست سیاه وزارت بازرگانی مربوط به عملکرد یک کمپانی منفرد است و مشکل صنایع گستردهٔ فناوری اسرائیل نیست.

تایمز اسرائيل از سفیر در رابطه با ایران پرسید: در خصوص ایران، رابطهٔ ما گرم است. بر سر مقصد به توافق رسیده ایم، اما بر سر این چگونگی تضمین این نکته که ایران هرگز نه تنها به تسلیحات اتمی دست نیابد، بلکه حتی نزدیک هم نشود، اختلاف نظرهای عظیم داریم. آیا این شکاف برای شما نگران کننده است؟ آیا نگرانید که ممکن است تحت نظر دولت فعلی ایالات متحده ایران کشور آستانهٔ اتمی بشود، و اسرائيل را بطور بالقوه در معرض خطر هولناک قرار دهد؟ حتی نخست وزیر اسرائيل نیز که با رئیس جمهور رابطه ای عالی دارد، نگران این است که، خلاصه بگویم، شما عمق مسأله را درک نکنید.

نایدز سفیر ایالات متحده در پاسخ گفت: درک می کنیم. البته که درک می کنیم.

رئیس جمهور ایالات متحده به صراحت گفته است که امکان ندارد او کناری نشسته و اجازه دهد ایرانیها به تسلیحات هسته ای دست یابند. نمی دانم چطور می شود از این صریح تر گفت. و شکی نیست که اسرائيل و ایالات متحده هر روز در کنار هم مشغول موضوع ایران اند. از همان ابتدا هم روشن بود که ایالات متحده مایل است برای این بحران راه حل دیپلماتیک بیابد. اما رئیس جمهور در این باره نیز بسیار صریح بوده است: کناری نخواهد نشست تا به ایرانیها اجازه دهد به تسلیحات هسته ای دست یابند.

من وسط همهٔ مذاکرات مربوط به این موضوع بوده و مشارکت داشته ام و گمان می کنم اکثر اسرائیلی ها، و صددرصد رهبری اسرائيل می تواند با اطمینان بگوید ایالات متحده و اسرائيل در این خصوص رابطه ای فولادین دارند.

نمی گویم همه از تمام موارد رضایت دارند، اما همهٔ ما، دسته جمعی، تمرکز بسیار دقیق داریم، و اطلاعات را با یکدیگر در میان می گذاریم، و هر روز با هم در گفتگو هستیم. هیچ اتفاق غافلگیر کننده ای در میان نخواهد بود. صبح که از پا شویم حیرت زده نخواهیم شد. در دوران دولت کنونی ایالات متحده چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

تایمز اسرائيل: پاسخ اسرائيل این خواهد بود که شما درک نمی کنید، زیرا دارند می بینند که این دولت بدنبال بازگشت به قراردادی است که همهٔ کسانی که اینجا در موضع قدرت اند گفتند کارآیی ندارد. این تضاد را چگونه توضیح دهیم؟ آیا اسرائيلی ها اشتباه می کنند؟

سفیر در پاسخ گفت:‌ ایالات متحده و اسرائيل در مشارکت اطلاعاتی، در تمرکز بر موضوعاتی که باید به انجام برسانیم، دوش بدوش هم کار می کنند…

امیدوارم به راه حلی دیپلماتیک برسیم. اما آنچه مسلم است این که رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفت ما کناری نخواهیم ایستاد تا اجازه دهیم ایرانی ها به تسلیحات هسته ای دست یابند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/us-envoy-to-times-of-israel-my-job-is-to-calm-things-down-not-to-jazz-things-up/

اطلاعات بیشتر در مورد