اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

سفیر ایالات متحده تغییر در روابط با اسرائیل را انکار کرد: «فقط ارسال یک نوع از مهمات» متوقف شد

تصویر: جک لو سفیر ایالات متحده حین گفتگو در مصاحبه با اخبار کانال ۱۲ که در ۱۲ مه ۲۰۲۴ پخش شد.
(Screenshot: Channel 12)
تصویر: جک لو سفیر ایالات متحده حین گفتگو در مصاحبه با اخبار کانال ۱۲ که در ۱۲ مه ۲۰۲۴ پخش شد. (Screenshot: Channel 12)

جک لو در مصاحبه کوشید تهدید بسیار مذموم بایدن به توقف محموله‌-های تسلیحاتی در صورت تحقق تهاجم کامل رفح را اندک جلوه دهد: «امیدوارم کار به اختلاف نظرهای واقعی نکشد».

غروب یکشنبه جک لو سفیر ایالات متحده در اسرائیل مصرّانه مدعی شد علیرغم تصمیم هفتهٔ گذشتهٔ جو بایدن رئیس جمهوری دولت ایالات متحده به تعویق محمولهٔ بمب-های سنگین به اسرائیل، و تصریح بایدن به عدم ارسال تسلیحات تهاجمی به اسرائیل برای عملیات عظیم تهاجمی به مراکز پرازدحام شهر رفح در جنوب غزه «در اصل، روابط اساسی [میان اسرائیل و ایالات متحده] هیچ تغییری نکرده است.»

لو، در مصاحبه با کانال ۱۲، با اشاره به افزایش کمک نظامی واشنگتن به اورشلیم از شروع جنگ غزه که در پی تهاجم ۷ اکتبر حماس آغاز شد، تأکید کرد فقط ارسال «یک دسته از مهمات» متوقف شده، و ارسال «همهٔ چیزهای دیگر ادامه دارد.»

او گفت دو جانب می-بایست در رابطه با موضوعهای مربوط به استفاده از «بمبهای بزرگ-قطر، بمبهای سنگین، به ویژه وقتی احتمال استفاده از آن در نواحی پرازدحام شهری هست،» «گفتگویی دائمی داشته باشند.»

لو تکرار کرد، «اما گمان می-کنم اشتباه است اگر تصور کنیم چیزی در اساس روابط [دو کشور] تغییر کرده است.»

از او در بارهٔ نیت بایدن مبنی بر عدم ارسال تسلیحات تهاجمی به اسرائیل «در صورتی که این مراکز پرازدحام برده شود» پرسیده شد. لو در پاسخ گفت «آنچه رئیس جمهوری گفت این است که وی گمان نمی-کند کارزار عظیم زمینی در نواحی بسیار پرازدحام کار درستی باشد. اما بطور مشخص گفت بمبهای ۲۰۰۰ پوندی (۹۰۰ کیلومتر) نمی-بایست در چنین نواحی استفاده شود.»

بااینحال لو خاطرنشان کرد که بایدن به روشنی گفته است که اسرائيل تا کنون در رفح به عملیات بزرگ زمینی که ایالات متحده با آن مخالفت داشته باشد اقدام نکرده است. عملیات رفح تا کنون «به مرحله-ای که مورد مخالفت ما است، وارد نشده است. امیدوارم کار به مخالفتهای واقعی نکشد.»


تصویر: جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده حین سخن در CNN، ۸ مه ۲۰۲۴. (CNN screenshot)

هنگامیکه با اصرار مصاحبه-گر، یونیت لیوی مواجه شد که پرسید آیا رئیس جمهوری واقعا می-گفت جنگ را متوقف کنید و حماس را سرنگون نکنید، سفیر ایالات متحده با صبری که به سر رسیده بود، پاسخ داد که ایالات متحده از ابتدای شروع تأکید کرده است که اسرائیل مسؤولیت دارد شهروندان بیگناه را محافظت کند.

از او پرسیده شد آیا هدف جنگ همچنان از میان برداشتن حماس است، و او گفت ایالات متحده «هرگز این زبان را بکار نبرده است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/us-envoy-denies-ties-with-israel-have-changed-only-1-set-of-munitions-held-back/

اطلاعات بیشتر در مورد