اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

سفیر آب و هوای اسرائیل به جهان عرب گفت «بگذارید در فناوری آب و هوایی شریک باشیم»

دوبی – سفیر «گیدعون بهار» فرستادهٔ‌ ویژهٔ اسرائيل روز دوشنبه به دهها وزیر خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت کشور او آماده است فناوری خود را با کشورهای همسایه شریک شود تا در مقابل تغییرات آب و هوایی بهتر ایستادگی کنند.

تصویر: «گیدعون بهار» فرستادهٔ ویژهٔ‌ تغییرات آب و هوایی اسرائيل در اولین کنفرانس منطقه ای خاورمیانه و آفریقای شمالی در دوبی، امارات متحد عربی، ۲۸ مارس ۲۰۲۲. (Sue Surkes/Times of Israel)
تصویر: «گیدعون بهار» فرستادهٔ ویژهٔ‌ تغییرات آب و هوایی اسرائيل در اولین کنفرانس منطقه ای خاورمیانه و آفریقای شمالی در دوبی، امارات متحد عربی، ۲۸ مارس ۲۰۲۲. (Sue Surkes/Times of Israel)

سفیر «گیدعون بهار» در میزگرد وزرای خاور میانه و آفریقای شمالی گفت نوآوری اسرائيل می تواند برای مواجههٔ بهتر با بحران آب و هوا به آنها کمک کند.

دوبی – سفیر «گیدعون بهار» فرستادهٔ‌ ویژهٔ اسرائيل روز دوشنبه به دهها وزیر خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت کشور او آماده است فناوری خود را با کشورهای همسایه شریک شود تا در مقابل تغییرات آب و هوایی بهتر ایستادگی کنند.

بهار در میزگرد «سازمان جهانی اقتصاد سبز»‌ امارات که اولین هفتهٔ تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و آفریقای شمالی در این کشور برگزار شد، گفت «به همکاری و مشارکت بسیار علاقه داریم.»

بهار در این کنفرانس گفت با وجود بارندگی کمتر با فواصل نامنظم تر در منطقه، بسیار مهم است که در کشاورزی به جای آبیاری دیمی از آبیاری قطره ای استفاده کنیم.

آبیاری قطره ای حتی می تواند به کاشت و برداشت برنج نیز کمک کند، حتی در جاهایی که هرگز پیش از این برنج کاشت نشده، و به استحکام امنیت غذایی جهانی کمک کند.

او در جمع مقامات گفت اسرائیل موفق به تنظیم فناوری کشاورزی دقیق شده است.

کشور اسرائیل همچنین با استفاده از هوای فشرده موفق به حل مشکل اصلی، یعنی انرژی تجدیدپذیر شده و شیوه ای برای انباشت انرژی و مصرف آن در روزهای ابری و تیره تنظیم کرده است.

بهار همچنین دربارهٔ پروتئین جایگزین که در اسرائیل تولید شده و ابزار و عوامل دیگر برای تقویت امنیت غذایی جهانی سخن گفت.


تصویر: میزگرد وزرا به گردانندگی «سازمان جهانی اقتصاد سبز» امارات، در اولین باری که هفتهٔ تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و آفریقای شمالی در دوبی برگزار می شود. ۲۸ مارس ۲۰۲۲. (Sue Surkes/Times of Israel).

بهار گفت «تولید محصولات غذایی اکنون دارد از مزرعه به آزمایشگاه، از دامداری به کارخانه منتقل می شود.» «به زودی قیمت گوشت مصنوعی از گوشت طبیعی کمتر خواهد بود.»

بهار در ادامه گفت اسرائيل در صف اول احیای جنگل ها و چاره جویی های طبیعت-محور است، و در جاهایی به ایجاد جنگل اقدام کرده که بارش سالانهٔ آن کمتر ۳۰۰ میلیمتر است.

او همچنین اشاره کرد که انستیتوی ولکانی، مرکز کشاورزی ملی R&D اسرائيل، پروتکل هایی تنظیم کرده تا سیلوهای غله را در مقابل آفت و کپک محافظت کند.

بهار تنها مقام رسمی اسرائیلی در مراسم MENA (خاورمیانه و آفریقای شمالی) بود. «تمار زندبرگ» وزیر محیط زیست در رأس هیئت در مراسم سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، OECD، در پاریس به سر می برد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israels-climate-envoy-tells-arab-world-let-us-share-climate-tech/

اطلاعات بیشتر در مورد