اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو

سفیران اسرائيل و فلسطینیان در جلسهٔ پرخروش سازمان ملل بر سر تپهٔ معبد مقدس به جدال برخاستند: «دروغ-های مسموم»

سفیر اسرائيل در سازمان ملل، در جلسهٔ اضطراری شورای امنیت بر سر دیدار اخیر ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی از تپهٔ معبد مقدس در اورشلیم، فلسطینیان را به خاطر آنچه «دروغ-های مسموم» توصیف کرد، به باد سرزنش گرفت.

تصویر: گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل حین گفتگو در جلسهٔ شورای امنیت در مقر سازمان ملل، ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (AP Photo/Seth Wenig)
تصویر: گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل حین گفتگو در جلسهٔ شورای امنیت در مقر سازمان ملل، ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (AP Photo/Seth Wenig)

ایالات متحده در جلسهٔ اضطراری شورای امنیت که بدنبال گردش وزیر راست افراطی در حرم مقدس و پرتشنج اورشلیم تشکیل شد، «حرکات یکجانبه» را محکوم کرد؛ فلسطینیان تهدید به «شورش» کردند.

نیویورک – سفیر اسرائيل در سازمان ملل، در جلسهٔ اضطراری شورای امنیت بر سر دیدار اخیر ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی از تپهٔ معبد مقدس در اورشلیم، فلسطینیان را به خاطر آنچه «دروغ-های مسموم» توصیف کرد، به باد سرزنش گرفت.

کشورهای عضو شورای امنیت، از جمله ایالات متحده، بارها بر اهمیت حفظ وضع موجود مجتمع پرتشنج فلسطینیان تأکید کرده اند، و همزمان فلسطینیان تهدید به خشونت کرده و ادعای اسرائيل بر این مکان، که مقدس‌-ترین مکان دینی یهودیت است را انکار می-کنند.

گیلاد اردان سفیر اسرائیل گفت این جلسه که بر سر دیدار روز سه-شنبهٔ بن گاویر تشکیل شد، «بیهوده» و متظاهرانه است. گردش ۱۳ دقیقه-ای بن گاویر از محل با محکومیت بین المللی و ابراز نگرانی گسترده روبرو شد.

اردان، که به ۱۵ عضو شورای امنیت حمله کرد که چرا مشابه همین جلسه را در پاسخ به اقدمات روسیه در اوکراین، تهاجم-های تروریستی فلسطینیان، و حمله-های ایران به کشتیرانی بین-المللی تشکیل ندادند، گفت «ما اینجا نشسته-ایم بر سر بازدید ۱۳ دقیقه-ای یک وزیر یهود از مقدس-ترین مکان مذهبی یهودیت، در قلمرو تحت حاکمیت دموکراسی لیبرال اسرائیل جدل می‌-کنیم.»

او افزود «این جلسه، القای احساس اضطرار از یک نارویداد است.»

جلسهٔ مذکور در مقر سازمان ملل با درخواست رسمی چین، و امارات متحد عربی که نمایندهٔ کنونی اتحاد عرب در شورای امنیت است، برگزار شد. طرح درخواست از جانب فلسطینیان و هیئت اردن، که از اعضای شورا نیستند، بود.

شورای امنیت که ریاست کنونی آن را ژاپن به عهده دارد، هنوز بیانیهٔ رسمی یا قطعنامه در رابطه با دیدار بن گاویر صادر نکرده است.

تصویر: ایتامار بن گاویر حین بازدید از تپهٔ معبد مقدس، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy Minhelet Har Habayit)

تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی حین بازدید از تپهٔ معبد مقدس، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy Minhelet Har Habayit)

اردان، حرمتی که یهودیان برای تپهٔ معبد مقدس قائل هستند را تشریح کرد، و آن را «مرکز جهان هستی ما» خواند. او گفت موافقت اسرائیل با وضع موجود در ۱۹۶۷ که با هدف فروخواباندن آتش اختلافات انجام شد، اشتباه بود، و گفت فلسطینیان می کوشند پیوندهای یهودی با این مکان را انکار کنند.

طبق مقررات وضع موجود که تپهٔ معبد مقدس بر اساس آن اداره می-شود، مسلمانان مجاز به عبادت و ورود به محل هستند و محدودیت-های معدودی دارند، اما یهودیان تنها مجاز هستند که در ساعات معین محدود، از در معین وارد شوند، و در مسیری از پیش-تعیین-شده، در معیت پلیس حرکت کنند و اجازهٔ عبادت آشکار در این مکان ندارند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/poison-lies-israeli-palestinian-envoys-spar-at-fiery-un-session-on-temple-mount/

اطلاعات بیشتر در مورد