اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

سفر هیئت اسرائیلی به سودان و ملاقات با رهبران کودتا

گزارش حاکی است یک هیئت اسرائیلی در روزهای گذشته به سودان سفر کرده و با سران ارتش که در کودتای اخیر دست داشته اند، ملاقات کردند تا در رابطه با وضعیت متغیر کشور واقع در آفریقای شمالی، و احتمال تأثیر آن بر تلاش های مبتنی بر انعقاد توافق عادی سازی روابط دیپلماتیک اطلاعات بیشتری بدست آرند.

تصویر: مردم در تظاهرات اعتراضی در خارطوم، سودان، در بنایی در-دست ساختمان شعار می دهند؛ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱.  روز شنبه گروه های هوادار دموکراسی در سراسر کشور مردم را فراخواندند تا برای اعتراض عمومی و مطالبهٔ برقراری دوبارهٔ دولت موقت و آزادی چهره های ارشد سیاسی از بازداشت دست به تظاهرات بزنند. (AP Photo/Marwan Ali)
تصویر: مردم در تظاهرات اعتراضی در خارطوم، سودان، در بنایی در-دست ساختمان شعار می دهند؛ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱. روز شنبه گروه های هوادار دموکراسی در سراسر کشور مردم را فراخواندند تا برای اعتراض عمومی و مطالبهٔ برقراری دوبارهٔ دولت موقت و آزادی چهره های ارشد سیاسی از بازداشت دست به تظاهرات بزنند. (AP Photo/Marwan Ali)

بنا به گزارش مقامات اسرائیلی با ژنرال های عالیرتبه مذاکره کردند تا در خصوص وضعیت تازه پدید آمده و تأثیر آن بر سرنوشت عادی سازی روابط اطلاعات بیشتری به دست آرند.

گزارش حاکی است یک هیئت اسرائیلی در روزهای گذشته به سودان سفر کرده و با سران ارتش که در کودتای اخیر دست داشته اند، ملاقات کردند تا در رابطه با وضعیت متغیر کشور واقع در آفریقای شمالی، و احتمال تأثیر آن بر تلاش های مبتنی بر انعقاد توافق عادی سازی روابط دیپلماتیک اطلاعات بیشتری بدست آرند.

به گزارش روز دوشنبهٔ وبسایت خبری والا، این هیئت که ظاهرا شامل نمایندگانی از موساد،‌سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائيل است، با «عبدالرحیم حمدان دقلو» از ژنرال های عالیرتبهٔ «نیروی پشتیبانی سریع» که نیروی شبه نظامی سودانی است که در کودتای ماه گذشته مشارکت داشت، ملاقات کرد.

دقلو از اعضای هیئت نظامی سودان است که چندین هفته پیش از اسرائیل بازدید کرده و با اعضای شورای امنیت ملی و دیگر مقامات در دفتر نخست وزیر ملاقات کرد.

مقامات اسرائیلی در گفتگو وبسایت والا گفتند گرچه در سفر مذکور، دو جانب دربارهٔ وضعیت سیاسی سودان و ثبات دولت غیرنظامی گفتگو کرده بودند، اما هیئت سودانی هیچ اشاره ای به این که احتمال این کودتا و براندازی دولت غیرنظامی در اواخر همان ماه نکرده بودند.

گرچه بخش بزرگی از جهان غرب این کودتا را محکوم کرد، اسرائیل همچنان در سکوتی آشکار بسر می برد. در این گزارش گفته شد رهبران نظامی سودان متوجه رویکرد اورشلیم هستند و بر این باورند که به معنای تأیید اقدامات ایشان است.

در پیشبرد عادی سازی روابط در سال گذشته، نقش فعالتر را ارتش داشت، نه رهبری غیرنظامی.

دوشنبهٔ گذشته، ارتش سودان «عبدالله حمدوک» نخست وزیر و دیگر مقامات عالیرتبه کشور را بازداشت کرد، و اعلام وضعیت فوق العاده در سطح کشور کرد و به تظاهرات اعتراضی صلح آمیز شبیخونی مرگبار نمود.

ژنرال عبدالفتاح البرهان –رهبر فعلی موقت سودان از هنگام سرنگونی «عمر البشیر» رئیس جمهور در ۲۰۱۹- در رأس کودتا بود و گفت به منظور «اصلاح روند» دورهٔ انتقالی پسا عبدالبشیر انجام شد.

در عادی سازی روابط با اسرائیل، برهان از نقش آفرینان مهمتر بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-delegation-said-to-visit-sudan-meeting-with-leaders-involved-in-coup/

اطلاعات بیشتر در مورد