اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

سرمایه-گذاری ۹۰۰ میلیون یورویی بازوی مالی اتحادیهٔ اروپا در اسرائيل، شامل تأسیسات نمک-زدایی آب جلیلهٔ غربی

تصویر: گلیسومینا  ویگیلیوتی نایب-رئیس بانک سرمایهٔ اروپا( EIB)  (راست)، بهمراه آلان تاویر مدیر عامل گروه فناوری ،IDE و دیمیتری تزانتخی سفیر اتحادیهٔ اروپا در اسرائیل، در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ حمایت EIB از پروژهٔ نمک-زدایی آب جلیلهٔ غربی را اعلام کردند. (Courtesy)
تصویر: گلیسومینا ویگیلیوتی نایب-رئیس بانک سرمایهٔ اروپا( EIB) (راست)، بهمراه آلان تاویر مدیر عامل گروه فناوری ،IDE و دیمیتری تزانتخی سفیر اتحادیهٔ اروپا در اسرائیل، در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ حمایت EIB از پروژهٔ نمک-زدایی آب جلیلهٔ غربی را اعلام کردند. (Courtesy)

بانک سرمایهٔ اروپا ۱۵۰ میلیون یورو برای ایجاد تأسیسات تصفیهٔ آب، بعلاوهٔ ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار به بانک لئومی برای ترغیب پروژه‌-های تجاری سبز می-پردازد، و نیز ۲۵۰ میلیون یورو برای ترن سریع السیر تل آویو تخمین زده است.

اسرائیل می-رود تا سرمایه-ای به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو بصورت بودجه و وام از بازوی پرداخت وام اتحادیهٔ اروپا دریافت کند و به مصرف تأسیسات نمک-زدایی و تصفیهٔ آب در جلیلهٔ غربی، که با انرژی تجدید-پذیر کار خواهد کرد، و پروژهٔ قطار سریع السیر تل آویو، و نیز پروژه-های تجاری با محوریت تغییرات آب-و-هوایی دریافت کند.

بانک سرمایهٔ اروپا ( EIB) که بازوی مالی اتحادیهٔ اروپا است، روز یکشنبه اعلام کرد ۱۵۰ میلیون یورو در تأسیساتی که برای نمک-زدایی آب دریا در جلیلهٔ غربی در نظر گرفته شده و بنا به تخمین، ساخت آن ۱.۵ بیلیون شکیل هزینه خواهد داشت، سرمایه-گذاری می-کند.

بزرگترین بانک بین المللی دولتی جهان همچنین در راستای تشویق سرمایه-گذاری جدید در پروژه-های تجاری سبز و زیست-محیطی، در ارائهٔ خط اعتباری ۵۰۰ میلیون یورویی به کمپانی-های کوچک و متوسط در سراسر اسرائیل وارد توافق استراتژیک با بانک لئومی شد. علاوه بر این، EIB در مراحل پیشرفتهٔ ارزیابی مالی پروژهٔ قطار سریع السیر خط سبز تل آویو با سرمایهٔ ۲۵۰ میلیونی است.

گلسومینا ویگلیوتی، نایب-رئیس بانک سرمایهٔ اروپا که مسؤلیت دپارتمان خاورمیانه را بعهده دارد، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «هر بار به منطقه سفر می-کنم، چه به اسرائیل و چه به خاورمیانه، همیشه می-گویم آب، زندگی است.» «دسترسی به آب مسألهٔ مهمی است، به ویژه در زمانی که مشکل کمبود آب روز بروز بیشتر به ضرورت عاجل تبدیل می-شود.»

ویگلیوتی افزود «توسعهٔ یک پروژهٔ فناوری، مانند پروژهٔ نمک-زدایی آب اینجا در اسرائیل، در جلیلهٔ غربی، نه تنها راهی برای تبادل تجربه است، بلکه همچنین آموزش و بکارگیری روش-هایی است که از طریق مشارکت در چنین پروژه-های ضروری حاصل می-شود و می-توانیم در دیگر جاها نیز بکار بگیریم.»

ویگلیوتی روز یکشنبه طی سفر چهار-روزه به تل آویو، اورشلیم، و رام الله وارد کشور شد تا طرح بازوی مالی اتحادیهٔ اروپا برای تأمین هزینهٔ پروژه-های مرتبط با تغییرات آب-و-هوایی در عرصه-های مدیریت آب، وسایل نقلیهٔ پاک، و انرژی تجدید پذیر، و نیز جزئیات طرح-ها را اعلام کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/eu-financial-arm-to-invest-e900m-in-israel-including-western-galilee-desalination/

اطلاعات بیشتر در مورد