اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

سرباز پیمانی ۵۱ ساله در جنوب به ضرب چاقو کشته شد؛ تروریست به ضرب گلولهٔ قربانی کشته شد

تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل حین نگهبانی مقابل صحنهٔ چاقوزنی که با نوار قرمز مسدود شده، در یک پمپ بنزین در تقاطع بیت کاما،‌ جنوب اسرائیل، ۱۴ مارس ۲۰۲۴. عکس داخلی، استوار یکم یوری مویال که در حمله کشته شد.
(Menahem Kahana / AFP; Courtesy)
تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل حین نگهبانی مقابل صحنهٔ چاقوزنی که با نوار قرمز مسدود شده، در یک پمپ بنزین در تقاطع بیت کاما،‌ جنوب اسرائیل، ۱۴ مارس ۲۰۲۴. عکس داخلی، استوار یکم یوری مویال که در حمله کشته شد. (Menahem Kahana / AFP; Courtesy)

مهاجم به عنوان شهروند اسرائیل که اصلیتش غزه-ای است، شناسایی شد؛ در فیلم، استوار یکم یوری مویال مشاهده می-شود که پس از آن که هدف حمله قرار گرفت، برمی-خیزد و شلیک می-کند.

یک درجه-دار ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه در حملهٔ تروریستی مرگبار در یک پمپ بنزین در جنوب کشور به ضرب چاقو کشته شد. مهاجم، از شهروندان اسرائیل که اصلیتش از نوار غزه است، به ضرب گلولهٔ قربانی کشته شد.

سه تن دیگر نیز دچار جراحات سطحی شدند.

این حمله داخل یکی از شعبه-های کافی-شاپ زنجیره-ای آروما در تقاطع بیت کاما، شمال بئرشبا رخ داد.

فیلم دوربین مداربسته از تهاجم نشان می-دهد که مهاجم از پشت به استوار یکم تدارکات ارتش، یوری مویال، نزدیک شد و چاقوی بیرون کشید و از پشت به او ضربه زد. حین تقلا، فرد تروریست دیده می-شود که می-کوشد با چاقو به گردن مویال نیز ضربه بزند. این دو سپس به زمین می-افتند و یک مرد دیگر دیده می-شود که می-کوشد چاقو را از دست تروریست بیرون بکشد.

در فیلم، مویال دیده می-شود که توانسته از جا بلند شود، و سپس با طپانچه به روی تروریست آتش می-گشاید، و بیرون کافه از هوش می-رود.

مویال، ۵۱ ساله، از شهر دیمونا در جنوب کشور، به عنوان درجه-دار ارشد فناوری و نگهداشت پایگاه آموزشی تیپ پیاده نظام ناحال خدمت می-کرد.

خدمات آمبولانس مگان دیوید مگان گفت قربانی را در وضعیت خطرناک به بیمارستان سوروکا در بئرشبا منتقل کرده، و وی اندکی پس از رسیدن به بیمارستان درگذشت.

تروریست، ۲۲ ساله و ساکن شهر رحات از بادیهٔ جنوب، در محل کشته شد.

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، شاباک، او را به فدی ابوالطایف، شهروند اسرائیل از رحات، که اصلیتش از نوار غزه است، شناسایی کرد. مادر ابوالطایف از رحات و پدرش از اهالی غزه است. طبق اظهار شاباک، در حال حاضر هر دو در غزه سکونت دارند.

طبق اظهار پلیس، ابوالطایف تا ۱۸ سالگی در نوار غزه بزرگ شده بود. در ۲۰۱۹، پس از ازدواج با یک زن اسرائیلی، به شهروندی اسرائیل درآمد.

پلیس گفت افسران به خانهٔ الطایف در رحات یورش بردند و «یافته-هایی را برای تحقیق با خود بردند.»


تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل حین نگهبانی در مقابل صحنهٔ چاقوزنی در یک پمپ بنزین در تقاطع بیت کاما، جنوب اسرائیل، ۱۴ مارس ۲۰۲۴. (Dudu Greenspan/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد