سرباز نیروی دفاعی به جرم شکنجه زندانیان فلسطینی به ۹ ماه زندان محکوم شد
جستجو
اختصاصی

سرباز نیروی دفاعی به جرم شکنجه زندانیان فلسطینی به ۹ ماه زندان محکوم شد

سرباز اسرائیلی به جرم اِعمال شوک الکتریکی به مظنونان محکوم شناخته شد.

سرباز نیروی دفاعی، پیش از بازداشت تظاهرکننده فلسطینی، در کمپ پناهندگی عماری نزدیک رمله در کرانه باختری، ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، تفنگ خود را به سوی وی نشانه رفته است
سرباز نیروی دفاعی، پیش از بازداشت تظاهرکننده فلسطینی، در کمپ پناهندگی عماری نزدیک رمله در کرانه باختری، ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، تفنگ خود را به سوی وی نشانه رفته است

سرباز جنگی لشکر نتژا یهودا در کرانه باختری، به جرم اِعمال شوک الکتریکی به مظنونان محکوم شناخته شد.

روز سه شنبه، دادگاه نظامی جفا، یک سرباز جنگی از گردان راست افراطی نژا یهودای نیروی دفاعی را به جرم شکنجه مظنونان فلسطینی با شوک الکتریکی در مورد جداگانه در سال گذشته، به ۹ ماه زندان محکوم کرد.

رادیو ارتش گزارش داد که این سرباز، از سوی دادگاه به جرم اقدام به شکنجه در شرایط وخیم محکوم شد، و نیز از سوی همین دادگاه به وی شش ماه تعلیق محکومیت داده شد، و درجه وی به سرباز ساده تقلیل یافت.

طبق اظهارات دادستانان ارتش، در ماه اکتبر گذشته، پس از دستگیری و بازداشت مظنون فلسطینی در نزدیکی شهر جنین در کرانه باختری، چند تن از سربازان گردان نژا یهودا، وی را چشمبند و دستبند زده و مورد ضرب و شتم قرار داده اند. سپس، یکی از ایشان به گردن وی شوک الکتریکی وارد آورده است.

وی متهم است که پس از درخواست زندانی از او برای توقف شوک، وی به ولتاژ برق را اضافه کرده است.

چندین روز پس از آن، سرباز مزبور همین عمل را در مورد یک مرد فلسطینی دیگر که از سوی واحد وی در دهکده آتیل، در کرانه باختری، بیرون از تولکارم، دستگیر شده بود، تکرار کرده است. در این مورد نیز به زندانی چشمبند و دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس این سرباز با اتصال الکترو راد به شقیقه وی، به او شوک الکتریکی داده است.

علاوه بر سربازی که روز سه شنبه محکوم شد، سه سرباز دیگر نیز در ماه اکتبر در ارتباط با وقایعی از جمله ضبط وقایع هنگام بازجویی روی سلفون خود، دستگیر شده اند.

هفته گذشته، دادگاه نظامی جفا یکی از ایشان را به جرم آنچه به گفته قاضی شکنجه ای «اهانت آمیز، تحقیرآمیز، و ظالمانه» بوده است به هفت ماه زندان محکوم کرد. این سرباز که به جرم خود اعتراف و اظهار پشیمانی کرده است، به سرباز ساده تقلیل درجه داده شد.

دو تای دیگر اندکی پس از دستگیری آزاد شدند زیرا تحقیقات نشان داده بود که در شکنجه ها دست نداشته اند.

بنا به گزارش وبسایت خبری ینت، قضات اشاره کردند که خشونت علیه زندانیان فلسطینی ناشی از خشم نبوده، بلکه «خشونت به خاطر خشونت بوده است».

سخنگوی هونوو، گروه حمایتی راست افراطی، که به سربازان مزبور مشاوره حقوقی می دهد در ابتدا پرونده را «بزرگنمایی شده» اعلام کرده و دادستانی ارتش را به «سوء رفتار» با سربازان مزبور، متهم نموده بود.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله