اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۵

جستجو

سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل به شهرک-نشین نقابدار متهم به پرتاب سنگ به فلسطینیان شلیک کردند

تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل امنیت صحنهٔ تیراندازی تروریستی ۱۹ اوت ۲۰۲۳ در شهر هوآرا، کرانهٔ باختری را حفظ می-کنند. (Flash90)
تصویر: نیروهای امنیتی اسرائیل امنیت صحنهٔ تیراندازی تروریستی ۱۹ اوت ۲۰۲۳ در شهر هوآرا، کرانهٔ باختری را حفظ می-کنند. (Flash90)

حین عملیات ارتش در شهر بیتئه، کرانهٔ باختری، در جستجوی تروریستی که یک پدر و پسر را در کارواش شهر هوآرا کشت، فلسطینیان با سربازان درگیر شدند.

صبح یکشنبه، در پی شلیک سربازان اسرائیل به گروهی افراد نقابدار که ظاهراً به سمت خودروهای فلسطینی در کرانهٔ باختری سنگ پرتاب می-کردند، یک شهرک-نشین دچار جراحات سطحی شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان در ساعت ۳ بامداد به شهرک مهاجرنشین مئاله لیوونا اعزام شدند، و پس از شناسایی گروه نقابدار، «پروسهٔ دستگیری مظنون»، شامل شلیک به یکی از مظنونان را آغاز کردند.

فرد مظنون ظاهراً در بزرگراه شماره ۶۰ به خودروهای فلسطینیان سنگ پرتاب می-کرده است. پس از آنکه یکی از شهرک-نشینان نقابدار یک سنگ دیگر هم در پروسهٔ دستگیری پرتاب کرد، نیروهای دفاعی اسرائیل شلیک کردند.

مقامات درمانی گفتند فرد مظنون که بیست-و-چند ساله است، دچار جراحت جزئی شده و به بیمارستان «مونت اسکوپوس» حداسا در اورشلیم منتقل شد.

در شهر هوآرا که در ماههای اخیر شاهد شماری حوادث خشونت-آمیز میان اسرائیلی-ها و فلسطینیان بوده، شای سیلاس نیگریکر ۶۰ ساله، و پسرش آوید نیر ۲۸ ساله در یک کارواش به ضرب گلوله کشته شدند.

طبق تحقیقات مقدماتی نیروهای دفاعی اسرائیل، تروریست مهاجم پای پیاده به کارواش نزدیک شد و از فاصلهٔ نزدیک، با طپانچه، به دو اسرائیلی یاد-شده شلیک کرد. وی ظاهراً پس از این حمله پای پیاده از محل گریخته است.


تصویر: تصویر بی-تاریخ از شای سیلاس نیگریکر ۶۰ ساله (راست) و پسر ۲۸ ساله-اش آوید نیر، در حملهٔ تروریستی ۱۹ اوت ۲۰۲۳ در شهر هوأرا کشته شدند. (Courtesy)

روز شنبه ارتش آماده می-شد تا با تقویت ناحیهٔ هوآرا با گردان شناسایی «تیپ گیواتی» و چند تیم پلیس مرزی، از حملهٔ تلافی-جویانهٔ احتمالی شهرک-نشینان جلوگیری کند.

در خروجی خبری رسانه-های فلسطینی آمد که شنبه-شب شهرک-نشینان در نزدیکی هوآرا، نیز بیره، نزدیک رام الله، به خودروهای فلسطینیان سنگ پرتاب می-کرده-اند.

همزمان، حین عملیات شباهٔ ارتش در جستجوی تروریست فلسطینی، درگیری-هایی میان نیروهای امنیتی و فلسطینیان در شهر بیتئه، نزدیک هوآرا در گرفت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-shoots-wounds-masked-settler-allegedly-hurling-stones-at-palestinians/

اطلاعات بیشتر در مورد