اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۶۲

جستجو

سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت جنگ در شش شهر مرزی غزه ادامه دارد

تصویر:‌ سربازان اسرائیلی در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در شهر سدروت، جنوب اسرائیل، موضع می-گیرند.
(Yossi Zamir/Flash90)
تصویر:‌ سربازان اسرائیلی در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در شهر سدروت، جنوب اسرائیل، موضع می-گیرند. (Yossi Zamir/Flash90)

دریابان دانیل هگاری سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل به خبرنگاران گفت در شش شهر جنوب کشور در نزدیکی مرز نوار غزه جنگ همچنان ادامه دارد.

هگاری گفت در بئری، کفار آزا، نیریم، و آلومیم جنگ همچنان ادامه دارد. برخی از تروریست-ها از هنگام هجوم اولیه در روز شنبه همچنان در خاک اسرائیل-اند، و برخی نیز در دو روز گذشته با عبور از مرز وارد خاک اسرائیل شدند.

هگاری گفت حدود ۷۰ تروریست در طول شب به داخل اسرائیل نفوذ کردند. اکثر ایشان در نبرد با سربازان نیروهای دفاعی کشته شدند اما شمار دیگری از ایشان همچنان داخل خانه-های کیبوتص-ها مخفی مانده-اند.

هگاری گفت در کفار آزا، هفت تروریست در سطح شهر شناسایی شدند، و دهانهٔ تونلی نیز در نزدیکی کیبوتص کشف شد.

همچنین گفت شش تروریست در نزدیکی کیبوتص نیریم،‌ و چهار تا در آلومیم شناسایی شدند.

طبق تخمین هگاری، تاکنون ۴۲۵ تروریست فلسطینی در نوار غزه به دست نیروهای دفاعی کشته شده و صدها تن دیگر در داخل خاک اسرائیل کشته شدند.

هگاری می-گوید نیروهای دفاعی اسرائيل صدها هزار نیروی ذخیره را به خدمت می-خواند.

نیروهای دفاعی اسرائيل گفت ۱۱۴۸ هدف را در سراسر نوار غزه بمباران کرده است.

https://www.timesofisrael.com/liveblog-october-9-2023/

اطلاعات بیشتر در مورد