سخنگوی طالبان [ناخواسته] به تلویزیون اسرائیل گفت آخرین یهودی افغانستانی در امان خواهد بود
جستجو

سخنگوی طالبان [ناخواسته] به تلویزیون اسرائیل گفت آخرین یهودی افغانستانی در امان خواهد بود

یک سخنگوی طالبان روز سه شنبه به اخبار شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل گفت شبه نظامیان اسلامگرا حقوق اقلیت ها در افغانستان را محترم خواهند شمرد، از جمله حقوق آخرین یهودی افغانستان. با اینحال، به نظر نمی آید که می دانست در حال گفتگو با تلویزیون اسرائیل است.

تصویر: اسکرین شات از مصاحبهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل با سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، ۱۷ اوت ۲۰۲۱. (Kan screenshot)
تصویر: اسکرین شات از مصاحبهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل با سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، ۱۷ اوت ۲۰۲۱. (Kan screenshot)

شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل با «سهیل شاهین» گفتگو کرد و او به آزادی مذهب اقلیت ها اشاره نمود؛ از «زیبالون سیمانتوف» نقل شد که گفته است خانهٔ خود را ترک نخواهد کرد.

یک سخنگوی طالبان روز سه شنبه به اخبار شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل گفت شبه نظامیان اسلامگرا حقوق اقلیت ها در افغانستان را محترم خواهند شمرد، از جمله حقوق آخرین یهودی افغانستان. با اینحال، به نظر نمی آید که می دانست در حال گفتگو با تلویزیون اسرائیل است.

در هفته ای که گذشت، طالبان که گروه شورشی بنیادگرای مسلمان سنّی در افغانستان است موفق به فتح کامل کشور شد و ایالات متحده با شتاب از کابل، پایتخت افغانستان خارج شد و صحنه های پرآشوب بجا گذاشت، از جمله هزاران نفری که کوشیدند به هواپیماهایی که از کشور خارج می شدند، بیاویزند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان که در حال حاضر در قطر بسر می برد، در چند روز گذشته مرکز توجه دائمی رسانه ها بود و مصاحبه هایی به زبان انگلیسی با رسانه های بین المللی داشت تا به جهان اطمینان بخشد بازگشت طالبان به افغانستان چنانکه بسیاری در کشورهای غربی با توجه به خوانش بنیادگرای گروه از قوانین اسلامی انتظارش را دارند، بدل به کابوس نخواهد شد.

«روی کیاس» خبرنگار شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» اسرائيل که گفتگویی تلفنی با شاهین داشت، نام ایستگاه تلویزیونی را ذکر کرد اما بطور مشخص نگفت که این یک شبکهٔ تلویزیونی اسرائیلی است.

خبرنگار فوق در این خبر گفت «ما خود را به عنوان کانال خبری «کان» معرفی کردیم، اما تأکید نکردیم که این یک شبکهٔ خبری اسرائيلی است.»

شاهین پرسید، «شما از کدام تلویزیون تماس می گیرید؟» در پاسخ گفته شد، «خبرگزاری کان. خبرگزاری کان.»

این خبرنگار از شاهین دربارهٔ آیندهٔ اقلیت ها تحت حکومت طالبان، و از جمله «زبالون سیمانتوف»، که گمان می رود آخرین یهودی باقیمانده در کشور باشد، سؤال کرد.

شاهین گفت «چیزی در مورد آخرین یهودی نمی دانم.»

«به اقلیت ها آسیب نمی رسانیم. سیک ها و هندوها هم در کشور هستند، و آزادی مذهبی دارند.»

شاهین گفت «مردم نمی بایست بترسند و فرار کنند، و تآکید کرد استقرار قوانین شرع منجر به مرگهای بیشتر نخواهد شد بلکه «صلح و ثبات بیشتر»‌ ببار خواهد آورد.

شاهین همچنین گفت «نمی فهمم چرا مردم دارند فرار می کنند، اتفاقی قرار نیست بیفتد اینجا.» و افزود «ما در پی اطمینان از استقرار صلح هستیم، مثل سابق نیستیم.»

شاهین گفت در دو دههٔ گذشته حضور ایالات متحده در کشور، که طی آن واشنگتن کوشید سیستم دموکراسی سیاسی را در افغانستان مستقر کند، «مصداق اشغال کشور و مردم افغان این را نمی خواستند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/last-jew-in-afghanistan-will-be-safe-taliban-official-tells-israeli-news/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله