اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۰

جستجو

سخنان لبنانی هوادار اسرائیل در کالج-های ایالات متحده پسا-۷ اکتبر: «بسیاری از مردم، اسرائیلی-ها را انسان بشمار نمی-آورند»

جاناتان الخوری مسیحی که اصالت لبنان دارد و نمادی از جامعهٔ موزائیکی اسرائیل است، در خط مقدم دیپلماسی عمومی دولت اسرائیل ایستاده است.

جاناتان الخوری از معتبرترین مدافعان اسرائیل در عرصهٔ بین المللی است. او که از خانوادهٔ مسیحی لبنانی می‌-آید، در ۲۰۰۱، که ۹ ساله بود، هنگام جابجایی ارتش جنوب لبنان که در جنگ اول لبنان دوشادوش نیروهای دفاعی اسرائیل می-جنگید، به پناهندگی به اسرائیل آمد. الخوری در حال حاضر در حیفا زندگی می-کند.

الخوری، که مسیحی، و لبنانی، و از اعضای جامعهٔ LGBTQ+ است، کنشگر خود-خواندهٔ حقوق اقلیت-ها است، و از سال ۲۰۱۷ در مراسم دیپلماسی توده-ها و در شبکه-های اجتماعی سخن رانده تا تکثر و پیچیدگی اسرائیل معاصر را به جهانیان توضیح دهد.

او پس از تور یکهفته-ای در کالج-های ایالات متحده که او و سازمانش ، DiploAct را به هشت تا از معتبرترین مؤسسات آموزش عالی شرق ایالات متحده، از جمله Harvard، Brandeis، NYU، UPenn برد تا تعریفی دیگرگونه از آنچه امروزه در عرصهٔ دانشگاهی آمریکا از اسرائيل به گوش آنها خوانده شده، مقابل آنها بگذارد.

از سال ۲۰۱۷ که او فعالیت حرفه-ای خود به عنوان مشاور دیپلماسی عمومی آغاز کرد، در بیش از ۴۰ هيئت در سراسر آمریکایی شمالی و اروپا شرکت جسته که بسیاری از آنها در هفتهٔ آپارتاید اسرائیل برنامه-ریزی شدند تا او روایت شخصی خود از باور وی به اینکه اقلیت-ها می-بایست در خط مقدم دیپلماسی عمومی اسرائیل باشند را عرضه کند – هفتهٔ آپارتاید اسرائیل مراسمی است که سالانه در دانشگاههای سراسر جهان برگزار می-شود.

الخوری گفت «هر گاه مخالفان اسرائیل حمله می-کنند، موضوع اقلیت-ها را به میان می-آورند، و می-گویند ما تحت رژیم آپارتاید زندگی می-کنیم.» «آنها مدعی می-شوند اقلیت-ها مشمول قوانین متفاوتی هستند و نمی-توانند جوری که می-خواهند زندگی کنند. به عنوان شهروند اسرائیل، شنیدن این سخنان من را آزار می-دهد.»

الخوری گفت «اخیراً دانشجویی را دیدم که به من گفت حیفا، شهری که من در آن زندگی می-کنم، شهری آپارتاید است، و یهودیان و عرب-ها اتوبوس-های جدا سوار می-شوند، به مدارس و سینماهای جدا می-روند.» «من حیرت‌-زده گفتم، واقعا؟ من به مدرسهٔ یهودی رفته-ام. پدرم کارمند کمپانی ملی اتوبوسرانی اسرائیل، Egged است. چی داری می‌-گی؟»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lebanese-israeli-advocate-on-us-colleges-post-oct-7-many-dont-see-israelis-as-humans/

اطلاعات بیشتر در مورد