«ساگی موکی»، جودوکار اسرائیلی مدال طلای قهرمانی جهان را برد
جستجو

«ساگی موکی»، جودوکار اسرائیلی مدال طلای قهرمانی جهان را برد

موگی، رقیب بلژیکی خود را شکست داد و اولین مرد اسرائیلی قهرمان جهان شد؛‌ در مسابقات نیمه-نهایی، رقیب مصری از دست دادن با او خودداری کرد.

ساگی موکی از اسرائیل، بالا، در رقابت با «ماتیاس کاس» از بلژیک، در دور نهایی ۸۱ کیلوگرم مردان مسابقات جهانی قهرمانی جودو، توکیو، چهارشنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (AP Photo/Koji Sasahara)
ساگی موکی از اسرائیل، بالا، در رقابت با «ماتیاس کاس» از بلژیک، در دور نهایی ۸۱ کیلوگرم مردان مسابقات جهانی قهرمانی جودو، توکیو، چهارشنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (AP Photo/Koji Sasahara)

موگی، رقیب بلژیکی خود را شکست داد و اولین مرد اسرائیلی قهرمان جهان شد؛‌ در مسابقات نیمه-نهایی، رقیب مصری از دست دادن با او خودداری کرد.

تصاویر

ساگی موکی از اسرائیل، در مصاف ماتیاس کاس از بلژیک در دور نهایی ۸۱ کیلوگرم مردان مسابقات جهانی قهرمانی جودو، توکیو، چهارشنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (AP Photo/Koji Sasahara


ساگی موکی از اسرائیل، پس از شکست ماتیاس کاس از بلژیک در دور نهایی ۸۱ کیلوگرم مردان مسابقات جهانی قهرمانی جودو، توکیو، چهارشنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (AP Photo/Koji Sasahara


ساگی موکی از اسرائیل، بالا، در رقابت با ماتیاس کاس از بلژیک در دور نهایی ۸۱ کیلوگرم مردان مسابقات جهانی قهرمانی جودو، توکیو، چهارشنبه، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (AP Photo/Koji Sasahara

جودوکار اسرائیلی، ساگی موکی، روز چهارشنبه قهرمان جهان نام گرفت و مدال طلای قهرمانی جهان جودو را در دور نهایی در توکیو، ژاپن، از آن خود کرد و اولین ورزشکار مرد اسرائیلی شد که به چنین مدال بالایی دست یافته است.

موکی، مدال طلا را پس از شکست «ماتیاس کاس» از بلژیک در دور نهایی مردان رده وزنی ۸۱ کیلوگرم بدست آورد.

موکی پس از برنده شدن با احساسات شدید سر بزمین گذاشت، سپس برخاست و بازوهای خود را به سوی فریاد تشویق حاضران گشود.

قهرمان میان-وزن، پس از شکست دادن رقیب مصری خود «محمد عبدالعال»، با امتیازی نزدیک، به دور نهایی راه یافت. رقیب مصری وی، از دست دادن با او در پایان مسابقه ایندو، خودداری کرد (نظیر رفتار یک جودوکار مصری دیگر پس از باخت به «اوری ساسون» اسرائیل در المپیک ریو دو ژانیرو در ۲۰۱۶ ). موکی گفت،‌ «متاسفم که عبدالعال از دست دادن خودداری کرد. «خوشحالم که توانستم چهره زیبای اسرائیل را بنمایانم».

پیش از دور نهایی، گزارشهایی پخش شد بر این مبنا که «سعید مولایی» از ایران، که او نیز به دور ماقبل-آخر رسیده بود، شاید اگر مقابل موکی بیفتد، کنار رود – اگر چه ایران اخیرا گزارش کرده است که به ممنوعیت طولانی مدت ورزشکاران برای رویارویی با اسرائیلیها پایان داده است.

اما این مورد به آزمون گذاشته نشد، زیرا مولایی در نهایت با کاس بلژیکی مسابقه داد، و باخت، و موکی با عبدالعال مسابقه داد. موکی گفت «کاس و مولایی هر دو ورزشکارانی فوق العاده اند».

«اورن سماجا»، مربی اسرائیلی گفت «مولایی آدم بی نظیری است». «گمان میکنم اگر به دور نهایی میرسید [با موکی] مسابقه میداد.


تصویر: سگی موکی از اسرائیل، پیروزی خود در دور نیمه نهایی در مقابل محمد عبدالعال مصری در رده مردان زیر ۸۱ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان جودو در نیپون بودوکان، محل اجرای المپیک ۲۰۲۰ توکیو، جشن گرفته است، توکیو، ۲۸ اوت ۲۰۱۹. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله