اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

سال سیاه: ۷۶۶ سرباز و ۸۳۴ غیرنظامی از آخرین روز یادبود کشته شده-اند

تصویر:‌ سربازان و اعضای نیروهای امنیتی که سربازان کشته شده در تهاجم ۷ اکتبر و پیامد آن کشته شدند را مداوا و مراقبت کردند، در آرامستان تپهٔ هرتصل ارتش در اورشلیم، ۹ مه ۲۰۲۴، چند روز پیش از مراسم سالانهٔ روز یادبود سربازان جان باختهٔ اسرائیل بر گور سربازان پرچم و گل می-نهند. (Chaim Goldberg/Flash90)
تصویر:‌ سربازان و اعضای نیروهای امنیتی که سربازان کشته شده در تهاجم ۷ اکتبر و پیامد آن کشته شدند را مداوا و مراقبت کردند، در آرامستان تپهٔ هرتصل ارتش در اورشلیم، ۹ مه ۲۰۲۴، چند روز پیش از مراسم سالانهٔ روز یادبود سربازان جان باختهٔ اسرائیل بر گور سربازان پرچم و گل می-نهند. (Chaim Goldberg/Flash90)

ارقام، شمار کل تلفات جنگ و تروریسم را به ۳۰۱۴۰ می-رسانند؛ علاوه بر این، ۶۱ جانباز دچار ناتوانی جسمی به علت جراحات وارده حین خدمت جان باختند؛ ارقام پیشاپیش مراسم یادبود انتشار یافت.

طبق ارقامی که روز یکشنبه مقامات منتشر کردند، از آخرین روز یادبود، یکهزار و ششصد سرباز و غیرنظامی در جنگ و یا تهاجم تروریسمی کشته شدند و سالی که گذشت را به مرگبارترین سال نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در پنج دههٔ گذشته بدل کردند؛ رقم کل تلفات ۳۰۱۴۰ تن است.

طبق اظهار وزارت دفاع، سال گذشته ۷۶۶ سرباز حین خدمت در ارتش کشته شدند. ۶۱ جانباز ناتوان جسمی، به علت عارضه-های ناشی از جراحاتی که سالهای گذشته حین خدمت دچار آن شده بودند، درگذشتند.

این ارقام، شمار کل کسانی که از ۱۸۶۰ حین خدمت به کشور کشته شدند را به ۲۵۰۴۱ تن رساند. کشور اسرائیل، که پیش از آن به جامعهٔ یهودیان شناخته می-شد، از این سال شروع به شمارش سربازان جانباختهٔ خود کرد.

ارقام سالانه شامل سربازان، افسران پلیس، مأموران شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، و افسران امنیتی غیرنظامی است که طی سال پیش از آن، چه حین خدمت، چه در نتیجهٔ حادثه، بیماری و یا خودکشی جان خود را از دست داده-اند.

در گیرودار جنگ موجود که در ۷ اکتبر با تهاجم گروه تروریستی حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد، ۷۱۶ سرباز و عضو نیروهای امنیتی کشته شده-اند. این رقم شامل ۶۰۳ سرباز نیروی دفاعی، ۳۹ افسر امنیتی محلی، ۶۸ پلیس، و شش عضو شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل است.

شمار اعظم مرگها در گیرودار تهاجم تروریستی و عملیات تهاجمی زمینی اسرائیل علیه حماس در نوار غزه واقع شد.


تصویر: سربازان حین حمل تابوت سرباز الکانا یزل در مراسم تدفین او در آرامستان تپهٔ هرتصل، اورشلیم، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴. (Menahem Kahana / AFP)

آخرین باری که اسرائیل با چنین رقم بزرگی از تلفات نیروهای امنیتی در طول یکسال مواجه شد، طی جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳بود.

یک مقام وزارت دفاع گفت یگان وی که مسؤولیت برگزاری بزرگداشت سربازان جان-باخته را بعهده دارد، امسال با ابعاد وسیعی از تدفین روبرو بوده که این حجم در مواقع عادی در طول پانزده سال اتفاق می-افتد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
ttps://www.timesofisrael.com/a-dark-year-760-soldiers-834-civilians-killed-since-last-memorial-day/

اطلاعات بیشتر در مورد