اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

سازمان ملل و مراکش امداد بشردوستانه برای غزه را از مسیر زمینی از طریق اسرائیل منتقل کردند

تصویر: کاروان امداد سازمان ملل در در ۱۱ مارس ۲۰۲۴ در جادهٔ جدید نظامی که در اختیار نیروهای دفاعی است از مرز تا نزدیک همزیگاه بئری در جنوب اسرائیل تا ساحل نوار کشیده شده، در حرکت است. (Israel Defense Forces)
تصویر: کاروان امداد سازمان ملل در در ۱۱ مارس ۲۰۲۴ در جادهٔ جدید نظامی که در اختیار نیروهای دفاعی است از مرز تا نزدیک همزیگاه بئری در جنوب اسرائیل تا ساحل نوار کشیده شده، در حرکت است. (Israel Defense Forces)

کاروان برنامهٔ جهانی غذا از جادهٔ جدید نظامی وارد شمال نوار شد؛ مواد غذایی مراکش وارد فرودگاه بن گوریون شد و از آنجا به صلیب سرخ واقع در گذرگاه کارم شالوم تحویل داده می-شود.

با هشدارهای متعدد از قحطی قریب الوقوع، فشار جهانی برای اجازهٔ دسترسی بیشتر به ناحیهٔ محصور ساحل بر اسرائیل بالا گرفت، و روز سه-شنبه سازمان ملل برای اولین بار از مسیر زمینی جدید استفاده کرد تا مواد غذایی را مستقیم، برای اولین بار از سه هفتهٔ پیش، به داخل غزه ببرد.

هماهنگ-کنندهٔ فعالیتهای دولت اسرائیل تصدیق کرد که کاروانی از شش کامیون امداد از طریق جادهٔ نظامی جدید وارد شمال نوار غزه شد. این جاده از ناحیهٔ مرزی نزدیک همزیگاه بئری در جنوب اسرائیل تا نوار غزه کشیده شده، و نیروهای دفاعی از این جاده برای انجام عملیات در شمال و مرکز غزه استفاده می-کند.

هماهنگ-کنندهٔ فعالیتهای دولت اسرائیل، COGAT گفت سحرگاه سه-شنبه کامیونها با محمولهٔ کالای امداد برنامهٔ جهانی غذای سازمان ملل، از طریق دروازه-ای در امتداد حصار مرزی وارد شدند. این دروازه «جزو برنامهٔ آزمایشی برای ممانعت از تصرف محموله-های امداد توسط حماس»، به یک جاده جدید باز می-شود.

COGAT گفت مقامات مسؤول اسرائیل در گذرگاه مرزی کارم شالوم در مرز جنوبی غزه، محموله-ها «با دقت» بازرسی کردند و سپس اجازه دادند از طریق شمال نوار وارد [غزه] شود.

COGAT افزود نتیجهٔ این روش آزمایشی به حلقهٔ سیاسی اسرائیل که دستور این اقدام را داده، ارائه خواهد شد.

شازا مقربی، از سخنگویان برنامهٔ جهانی غذا گفت این کاروان مقدار کافی مواد غذایی برای ۲۵ هزار نفر به شهر غزه برده است. این اولین محمولهٔ برنامهٔ جهانی غذا از ۲۰ فوریه است که وارد شمال می-شود و «ثابت می-کند انتقال زمینی غذا ممکن است.»

مقربی گفت «امیدواریم روند افزایش یابد. ما، به ویژه در شرایطی که مردم شمال غزه در لبهٔ قحطی قرار دارند، نیاز به روند منظم و پیوستهٔ دسترسی [به داخل نوار] داریم.» «نیاز به ورودیهای متعدد داریم که مستقیم به شمال بروند.»

جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید صبح سه-شنبه گفت ایالات متحده بهمراه اسرائیل برای افزایش مقدار کالای کمکی «از راه زمین، هم از کارم شالوم و هم از گذرگاه جدید»که شب گذشته توانستیم از آنجا اولین کامیونها را وارد ناحیه کنیم، فعالیت می-کند، و می-بایست شاهد موارد مشابه بیشتر باشیم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/morocco-delivers-humanitarian-aid-to-gaza-via-unprecedented-route-through-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد