اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

سازمان ملل متحد در پاسخ به کنکاش اورشلیم تصدیق کرد حزب الله در خاک اسرائیل پایگاه غیرقانونی زده است

تصویر: عکس هوایی از خیمه-های حزب الله در خاک اسرائیل، ژوئن ۲۰۲۳. (Courtesy)
تصویر: عکس هوایی از خیمه-های حزب الله در خاک اسرائیل، ژوئن ۲۰۲۳. (Courtesy)

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در نامه-ای تصاویر پایگاه گروه تروریستی را به دبیرکل و شورای امنیت ارسال کرد.

در پی فشار اسرائیل، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز اسرائیل و لبنان تصدیق کرد عمال گروه تروریستی حزب الله در خاک اسرائیل پایگاه زده-اند.

بنا به گزارش رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو تلویزیون «کان»، که در ابتدا از حضور دست-نشاندگان مسلح ایران در قلمرو رسمی اسرائيل خبر داد، نیروهای دفاعی مدتی پیش این موضوع را به اطلاع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، UNIFIL، رسانده بودند، اما دیدبان سازمان ملل تنها پس از فشارهای دیپلماتیک اسرائیل در مقر سازمان ملل برای بررسی به محل رفت.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، پس از بازرسی تصدیق کرد که خیمه-هایی که در محل زده شده و افرادی در آن مستقر هستند، داخل خط آبی، در سمت اسرائيل قرار دارد که تحت قوانین رسمی بین المللی به مالکیت اسرائیل بر آن به رسمیت شناخته شده است. ناحیهٔ مزبور به نام «مونت داو» یا «مزارع شعبا» معروف است، و اسرائیل، لبنان، و سوریه مدعی مالکیت آن هستند.

گیلاد اردان سفیر اسرائيل در سازمان ملل، در نامه-ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، و شورای امنیت این سازمان نوشت اعمال حزب الله نقض قطعنامهٔ ۱۷۰۱ سازمان ملل است که در پایان جنگ دوم لبنان در ۲۰۰۶ تصویب شد و به تأیید هر دو کشور رسید. طبق این قطعنامه، به جز ارتش رسمی لبنان، و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، دیگر گروههای مسلح می-بایست در سمت شمالی رودخانهٔ لیتانی باقی بمانند.

در این نامه تصاویری از پایگاه عوامل لبنانی در خاک اسرائیل نیز ضمیمه شده است.

وزیر پیشین امنیت عمومی علاوه بر این اشاره کرد که سال گذشته حزب الله ۲۷ پایگاه و مجتمع غیرقانونی در امتداد خط آبی ایجاد کرده، و افزود که از سازمان ملل توقع دارد در این مورد اقدام کند، زیرا ایجاد این پایگاهها و مواضع ناقض قطعنامهٔ ۱۷۰۱ است.


تصویر: عکس هوایی از حضور حزب الله در خاک اسرائیل که همراه با نامهٔ گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال شد.

همزمان، لبنان نیز اسرائيل را به تحریک لبنان از طریق نقض حاکمیت هوایی و دریایی این کشور متهم کرده و به شورای امنیت شکایت برد.

اسرائیل و لبنان به علت مناقشات ارضی دارای مرز رسمی نیستند، اما عمدتا به خط آبی میان دو کشور که سازمان ملل به رسمیت شناخته است، اقتدا می-کنند.

خط آبی با بشکه-های آبی در امتداد مرز مشخص شده، و در برخی نواحی با حصار اسرائیل که تماما در داخل قلمرو اسرائیل قرار گرفته، چندین متر فاصله دارد.

گرچه نیروهای دفاعی گفت در نظر دارد با مسألهٔ خیمه-ها از طریق دیپلماتیک برخورد کرده و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بخواهد عاملان حزب الله را از محل تخلیه کنند، اما افزود که در نهایت ممکن است اقدام به زور نماید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/with-jerusalems-prodding-un-confirms-hezbollah-presence-in-israeli-territory/

اطلاعات بیشتر در مورد