اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

سازمان ملل درخواست اسرائیل به خروج خیمهٔ حزب الله را منتقل کرد، بیروت در مقابل مطالباتی مطرح کرد

تصویر: نجیب میقاتی، نخست موقت لبنان، راست، در ملاقات با رئیس هیئت و فرمانده نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان، UNIFIL، سرلشگر آرولدو لازارو سائز، وسط، بیروت، لبنان، ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Dalati Nohra via AP)
تصویر: نجیب میقاتی، نخست موقت لبنان، راست، در ملاقات با رئیس هیئت و فرمانده نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان، UNIFIL، سرلشگر آرولدو لازارو سائز، وسط، بیروت، لبنان، ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Dalati Nohra via AP)

نخست وزیر لبنان در ملاقات با فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به تقاضای اسرائیل اعتنا نکرد، در عوض خواهان کنترل بر روستای مورد مناقشهٔ قجر در امتداد خط مرزی شد.

نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان ملاقاتهایی جدا جدا با فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان داشتند و درخواست اسرائیل به خروج خیمهٔ حزب الله که در قلمرو اسرائیل زده شده است را منتقل کردند.

اوایل ماه ژوئیه در خاک اسرائیل، شمال مرز معتبر بین المللی [معروف به خط آبی] در ناحیهٔ مورد مناقشهٔ «کوه کبوتر» که به «مزارع شبعا» نیز معروف دو خیمه کشف شد که اعضای مسلح حزب الله در آن مستقر بودند .

آنزمان، پس از آنکه اسرائیل در پیامی به حزب الله تهدید کرد که اگر پاسگاه مزبور را بزودی از محل خارج نکند، برخورد مسلحانه خواهد کرد، یکی از خیمه-ها را جمع کردند.

در پی ملاقاتهای روز دوشنبهٔ سرلشگر آرولدو لازارو فرماندهٔ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، عبدالله بوحبیب وزیر خارجهٔ لبنان به خبرگزاری ملی لبنان گزارش کرد که «اسرائیل می-بایست سربازان خود را از بخش لبنانی شهر قجر که سربازان اسرائیل در سال ۲۰۰۶ تصرف کردند، خارج کند.»

شهر قجر که تنها شهرک مهاجرنشین اکثریت-علوی در اسرائیل است، جزو ناحیه-ای است که در ۱۹۶۷ تصرف شد و در ۱۹۸۱ بهمراه بلندیهای جولان به اسرائیل الحاق شد.

بدنبال خروج اسرائیل از لبنان در سال ۲۰۰۰ و ترسیم خطوط آبی، روستای نامبرده به دو نیمه شد و نیمهٔ شمالی رسما به کنترل لبنان درآمد. اما در سال ۲۰۰۶، اسرائیل کنترل کل شهرک را در جنگ دوم لبنان به دست آورد و ساکنان بارها به احتمال تقسیم روستا و الحاق آن به نیمهٔ شمالی لبنان اعتراض کردند.


تصویر: سربازان اسرائیل در ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ در نزدیکی خودرو خود-کشش نظامی توپخانه، در حومهٔ کیرات شمونا در نزدیکی مرز اسرائیل با لبنان ایستاده-اند. (Jalaa MAREY / AFP)

این شهر بیش از دو دهه منطقهٔ بستهٔ نظامی بود ، و افرادی که از ساکنان شهرک نبودند می-بایست برای ورود و خروج مجوز می‌گرفتند. در ماه سپتامبر، با ایجاد حصاری در شمال روستا که ورودی آن از سمت لبنان را مسدود می-کرد، محدودیت ورود و خروج به شهرک لغو شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-relays-israeli-request-to-remove-hezbollah-tent-as-beirut-counters-with-demands/

اطلاعات بیشتر در مورد