اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با توجه به جنگ، دورنمای رشد اسرائیل را فروکاست، گفت اقتصاد با کندی مقطعی روبرو است

تصویر: میز و صندلی-های رستورانی در سدروت که بسته شده است؛ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Maya Alleruzzo)
تصویر: میز و صندلی-های رستورانی در سدروت که بسته شده است؛ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

بنا به پیش-بینی سازمان بین المللی توسعه و همکاریهای اقتصادی، تولید ناخالص ملی اسرائیل به علت کاهش چشمگیر مصرف خصوصی و رشد سرمایه-گذاری، ۲.۳٪ در ۲۰۲۳ و ۱.۵٪ در ۲۰۲۴ خواهد بود.

سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) روز چهارشنبه با استناد به کندی مقطعی اما چشمگیر بازار مصرف خصوصی و رشد سرمایه-گذاری، گوشزد کرد جنگ کنونی با گروه تروریستی حماس «تأثیری چشمگیر» بر اقتصاد اسرائیل می-گذارد.

OECD چشم-انداز تولید ناخالص ملی اسرائیل سال ۲۰۲۳ را از ۲.۹٪ که در ماه ژوئن تخمین می-شد به ۲.۳ درصد، و تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۴ را از ۳.۳٪ که پیش-بینی قبلی بود، به ۱.۵٪ فروکاست. این پس از آن است که رو دوشنبه بانک مرکزی اسرائیل دورنمای رشد خود را تقلیل داد و اکنون گمان دارد اقتصاد در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هر یک، ۲٪ رشد داشته باشد.

بنا به ارزیابی OECD، با این فرض که تمرکز جنگ عمدتاً در جبههٔ جنوبی باشد، و زدوخوردهای افزودهٔ منطقه-ای پیش نیاید، تأثیر عمدهٔ اقتصادی بر سه-ماههٔ آخر سال ۲۰۲۳ خواهد بود و با درصدی کمتر، بر سه-ماههٔ اول سال ۲۰۲۴.

به همین روال، پیش-بینی سازمان فوق آن است که اقتصاد اسرائیل در ۲۰۲۵ ترمیم خواهد شد و نرخ رشد آن تا ۴.۵٪ گسترش خواهد یافت.

OECD در گزارش خود گفت «تأثیراقتصادی برخورد دامنه-داری که در پی حملات تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر بپا خاست، بسیار مبهم است و به طول مدت، ابعاد، و شدت زدوخورد دارد.» «اختلالی که در اثر وضعیت امنیتی در عرضهٔ کالا بروز کرده و کاهش چشمگیر نیروی کار غیرنظامی، بهمراه تضعیف انگیزه-های اقتصادی، تأثیر عمده را بر بازار مصرف و سرمایه-گذاری بخش خصوصی خواهد گذاشت.»

این سازمان گوشزد کرد که «کاهش گردشگری فشاری بر رشد صادرات خواهد بود.»


تصویر تزئینی: صندلی-های راحتی خالی در هتلی کنار ساحل دریای مرده، ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹.
(Gershon Elinson/Flash90)

اکنون ۵۴ روز است که اسرائیل در جنگی است که از ۷ اکتبر آغاز شد. در آن روز ۳۰۰۰ تروریست از زمین و دریا و هوا به خاک اسرائیل سرازیر شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر اکثرا غیرنظامی را کشتند، و گروهی را از سنین گوناگون به گروگان بردند.

ارتش اسرائیل بیش از ۳۵۰ هزار نیروی ذخیره را به خدمت خواند تا به جنگی با هدف سرنگونی حماس، گروه تحت حمایت ایران که از ۲۰۰۷ بر نوار غزه فرمان رانده، و نیز بازگرداندن گروگانها بپیوندند.

نزول اقتصادی ناشی از قصد و فروکاهی بازار مصرف و تقاضای خصوصی، و پیش-بینی تحمیل هزینهٔ ۲۰۰ بیلیون شکلی (۵۴ بیلیون دلار) جنگ بر اقتصاد، همچنین موجب شد وزارت دارایی و آژانس-های جهانی رتبهٔ اعتباری دورنمای رشد خود را در هفته-های اخیر پایین آورند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/oecd-cuts-israel-growth-forecast-due-to-war-sees-temporary-slowdown-in-economy/

اطلاعات بیشتر در مورد