سازمان‌های اطلاعاتی: رژیم ایران در تلاش بدام انداختن اسرائیلی ها در خارج از کشور، شاید برباید یا آسیب برساند
جستجو

سازمان‌های اطلاعاتی: رژیم ایران در تلاش بدام انداختن اسرائیلی ها در خارج از کشور، شاید برباید یا آسیب برساند

روز دوشنبه سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند که مأموران ایرانی با قصد آدم ربایی یا آسیب رسانی، می کوشند اسرائیلی ها را فریب دهند و برای دیدار با خود به خارج از کشور بکشانند.

تصویر: نمونه هایی از پروفایل های ساختگی عاملان ایران برای فریب اسرائیلی ها. (courtesy of ISA)
تصویر: نمونه هایی از پروفایل های ساختگی عاملان ایران برای فریب اسرائیلی ها. (courtesy of ISA)

«شاباک»، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل، و «موساد»، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، می گویند مأموران ایران از حسابهای کاربری ساختگی در اینستاگرام استفاده می کنند که اسرائیلی ها را با پیشنهاد فرصت‌های تجاری، و یا ابراز تمایلات رمانتیک به خارج از کشور بکشانند .

روز دوشنبه سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل هشدار دادند که مأموران ایرانی با قصد آدم ربایی یا آسیب رسانی، می کوشند اسرائیلی ها را فریب دهند و برای دیدار با خود به خارج از کشور بکشانند.

سازمانهای «شاباک» و «موساد» در بیانیه ای مشترک گفتند در مأموران اطلاعاتی ایران برای خود پروفایل های ساختگی در قالب زن هایی که در امور گردشگری شاغل اند‌، می سازند، و با اسرائیلی ها ارتباط می گیرند. می کوشند با پیشنهاد فرصت های شغلی، و یا قرارهای عاشقانه، اسرائيلی ها را برای دیدار به خارج از کشور بکشانند.

در بیانیه، به اسرائیلی هایی که در رابطه با مشاغل خود به خارج از کشور سفر می کنند هشدار دادند که در ارتباط با پرس و جوهایی که در شبکه های اجتماعی از آنها می شود، احتیاط کنند.

دو سازمان اطلاعاتی اسرائیل گفتند، «مقامات امنیتی از شهروندان اسرائیل که روابط تجاری در کشورهای خارجی دارند، می خواهند در ارتباط با پروفایل های ناشناس شبکه های اجتماعی، هوشیار و محتاط عمل کنند و از ارتباط با آنها حذر کنند،».

کشورهای نامبرده از سوی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل شامل کشورهای عربی، ترکیه، کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، و کشورهای واقع در قفقاز، آفریقا، و اروپا است.

شاباک و موساد همچنین گفتند این حتمال که فعالیت مأموران اطلاعاتی ایران به آدم ربایی و آسیب به رسانی به شهروندان اسرائیلی منجر شود، «نگرانی جدی» است.

ماه گذشته، که بدنبال کارزار سریع تلقیح واکسن در اسرائیل، سفرهای بین المللی بار دیگر اوج گرفت، شورای امنیت ملی اسرائیل با انتشار توصیه های مسافرتی هشدار داد که احتمال دارد ایران همچنان بدنبال حمله به اسرائیلی ها در ماورای بحار باشد.


تصویر: نمونه هایی از پروفایل های ساختگی که عاملان ایرانی برای فریب و بدام انداختن اسرائیلی ها استفاده می کنند.
(courtesy of ISA)

هشدار سازمان های اطلاعاتی در پی اقدام مسلم خرابکاری روز یکشنبه در تأسیسات هسته ای ایران در نطنز صادر شد. این حادثه، که بنا به گزارش، موجب آسیب گسترده به تأسیسات مذکور شد، با حرکت دولت بایدن به بازگشت به قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ که برنامه هسته ای ایران را محدود کرد، و مخالفت اسرائيل با بازگشت ایالات متحده به قرارداد اولیه همزمان شد.

حمله مذکور همچنین زمانی صورت گرفت که اسرائيل و ایران درگیر جنگ در سایهٔ دریایی اند و هر دو جانب دیگری را به ایجاد انفجار در کشتی های خود متهم می کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-seeking-to-lure-israelis-abroad-could-kidnap-or-harm-them-intel-agencies/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله