زوج اسرائیلی در جریان تیراندازی از اتومبیل در حال عبور مجروح شدند
جستجو
اختصاصی

زوج اسرائیلی در جریان تیراندازی از اتومبیل در حال عبور مجروح شدند

این حمله زمانی صورت گرفت که دو اسرائیلی دیگر در تهاجم چاقوزنی در شهر حبرون در کرانه باختری مجروح شده بودند.

عکس از دیوید آدم
عکس از دیوید آدم

۲۰ سوراخ تیر در ماشین پیدا شد، یکی جمجمه مرد شصت ساله را سوراخ کرد؛ سربازان نیروی دفاعی منطقه را به دنبال افراد مظنون تفتیش می کنند

به گزارش نیروهای امنیتی، دو اسرائيلی چهارشنبه شب در واقعه تیراندازی در شهرک آونی حافتز در کرانه باختری مجروح شدند. این شهرک در جنوب شرقی شهر فلسطینی تولکارم قرار دارد.

این دو تن در اتوموبیل خود در حال عبور بودند که از داخل اتوموبیل دیگری در حال عبور، به سوی ایشان شلیک شد. نیروهای دفاعی منطقه را در جستجوی اتوموبیلی که از محل فرار کرد، تفتیش می کنند.

طبق گزارش کانال ۲، در بدنه ماشین ۲۰ سوراخ تیر مشاهده می شود.

پاراپزشکان مگان دیوید آدوم زن شصت ساله که جراحات سطحی داشت را در محل مداوا کردند. ی سپس به مرکز درمانی میر در کفار صبا برای مداواهای بعدی منتقل شد.

یکی از گلوله از جمجمه مرد شصت ساله رد شد. وی برای مداوا و جراحی به بیمارستان بیلینسون در پتاح تیکوا انتقال یافت. خطر جانی از وی رفع شده بود.

این حمله زمانی صورت گرفت که دو اسرائیلی، یکی سرباز، در تهاجم چاقوزنی در شهر حبرون در کرانه باختری مجروح شده بودند.

به گفته سرویس درمانی مگان دیوید آدوم به قسمت فوقانی بدن سرباز زخم های متعدد خورده بود. دو اسرائیلی، که حدود بیست و خورده ای سن داشتند، برای مداوا به اورشلیم منتقل شدند.
طبق گزارش های اولیه، تروریست با شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله