زن فلسطینی در کرانه باختری با چاقو به سرباز نیروی دفاعی اسرائیل حمله کرد
جستجو

زن فلسطینی در کرانه باختری با چاقو به سرباز نیروی دفاعی اسرائیل حمله کرد

زن فلسطینی در ایست-بازرسی اطراف شهرک شاکد در غرب جنین، از خودرو پیاده شد و چاقو بیرون کشید و به سوی سربازان حمله-ور شد.

نیروهای امنیتی اسرائیل
نیروهای امنیتی اسرائیل

مهاجم در ایست-بازرسی شاکد چاقو کشید، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد؛ سرباز زن جراحات مختصر برداشت.

به گفته مقامات اسرائیلی، مهاجم فلسطینی عصر یکشنبه پس از چاقوزنی و وارد کردن جراحت مختصر به سرباز زن در ایست-بازرسی واقع در شمال کرانه باختری، دستگیر شد.

طبق اظهارات ارتش، زن فلسطینی در ایست-بازرسی اطراف شهرک شاکد در غرب جنین، از خودرو پیاده شد و چاقو بیرون کشید و به سوی سربازان حمله-ور شد.

نیروهای مستقر در صحنه توانستند بدون استفاده از زور، مهاجم را مقهور ساخته و تحت بازداشت قرار دهند. سربازی که از ناحیه شانه جراحت بسیار مختصری برداشته بود، در محل حادثه مورد درمان قرار گرفت.

مهاجم توسط نیروی های امنیتی برای بازجویی برده شد.

روز پنجشنبه نیز مردی فلسطینی در اورشلیم شرقی با پیچ-گوشتی به یک اسرائیلی حمله کرد. به گفته ستاره داوود سرخ (سرویس اورژانس اسرائیل)، قربانی از ناحیه بالاتنه چندین جراحت برداشته است.

این مهاجم، که بنا به گزارش، فلسطینی است، از محل حادثه گریخته است.

از ماه اکتبر به این سو، ۳۴ اسرائیلی و چهار تبعه خارجی در حملات چاقوزنی و تیراندازی و خودروکوبی فلسطینیان کشته شده اند. نیروی دفاعی اسرائیل می گوید در همین دوره نزدیک به ۲۲۰ فلسطینی نیز کشته شده اند که اکثر ایشان حین حمله به اسرائیلی ها، و بقیه نیز در درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیلی و عمدتا در کرانه باختری کشته شده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله