ریولین، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در تماس تلفنی به مناسبت ماه رمضان پیرامون «موضوعات منطقه ای» گفتگو کردند
جستجو

ریولین، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در تماس تلفنی به مناسبت ماه رمضان پیرامون «موضوعات منطقه ای» گفتگو کردند

بنا به اظهار خبرگزاری رسمی وافا متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطینیان، ریولین به مناسبت ماه مبارک رمضان به عباس تبریک گفته است.

آخرین گفتگوی تلفنی دو رهبر در مارس ۲۰۲۰ بود، اوایل گیرودار بحران کرونا.

دفاتر ریاست جمهوری دو جانب اعلام کردند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و رئوبن ریولین رئیس جمهوری اسرائیل روز دوشنبه ضمن تماس تلفنی نادر با یکدیگر گفتگو کرده اند.

بنا به اظهار خبرگزاری رسمی وافا متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطینیان، ریولین به مناسبت ماه مبارک رمضان به عباس تبریک گفته است.

دفتر ریولین در بیانیه ای افزود، «پرزیدنت [ریولین] به مناسب فرارسیدن ماه رمضان، برای عباس بهترین آرزوها را کرد، و دو رهبر در خصوص امور منطقه ای مذاکره کردند،».

آخرین گفتگوی علنی دو رهبر در مارس ۲۰۲۰، در اوایل گیرودار بحران ویروس کرونا صورت گرفت.

در ۲۰۱۹ نیز عباس، در پی مرگ همسر رئیس جمهوری اسرائیل بعلت فیبروز ریوی، با ریولین تماس تلفنی حاصل کرده بود.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله