رژه افتخار دگرباشان در بئرشبع پس از حکم دادگاه لغو شد
جستجو

رژه افتخار دگرباشان در بئرشبع پس از حکم دادگاه لغو شد

سازمان-دهندگان رژه افتخار دگربشان در یکی از شهرهای اسرائیل در اعتراض به رای دادگاه این مراسم را لغو کردند.

صدها نفر در رژه سالانه افتخار دگرباشان در شهر جنوبی اشدود حضور می یابند
صدها نفر در رژه سالانه افتخار دگرباشان در شهر جنوبی اشدود حضور می یابند

دادگاهی در اسرائیل بنا بر تهدیدهای «موثق» خشونت آمیز، توصیه پلیس برای تغییر مسیر راهپیمایی از خیابان اصلی شهر را تأیید کرد.

سازمان-دهندگان نخستین رژه افتخار بئرشبع شب چهارشنبه در اعتراض به رای دادگاه عالی عدالت که شرکت-کنندگان را از راهپیمایی در خیابان اصلی شهر منع می کند، این مراسم را لغو کردند.

مرکز رژه دگرباشان این شهر اعلام کرد به جای راهپیمایی روز پنجشنبه، که پلیس بنا به دلایل امنیتی به تغییر مسیر آن دستور داده بود، تظاهراتی را جلوی شهرداری بئرشبع برگزار می کنند.

دادگاه در ساعات اولیه امروز، طومار امضاشده از سوی دو گروه غیرانتفاعی که به تصمیم پلیس برای تغییر مسیر رژه از بلوار ریجر شهر بئرشبع (خیابان اصلی این شهر) اعتراض می کند را با ذکر تهدیدهای «موثق» خشونت علیه شرکت-کنندگان و نگرانی از برانگیختن خشم جمعیت مذهبی این شهر، رد کرد.

مقامات پلیس با اشاره به این که قادر به تأمین امنیت همه شرکت-کنندگان رژه نیستند، از دادگاه درخواست کردند تا تصمیم آنها برای تغییر مسیر رژه را تأیید کند.

دادگاه با اشاره به این که گروه های خاصی در مخالفت با مراسم رژه از حامیان مسلح خود خواسته تا در اعتراض به این مراسم حضور به هم رسانند، در توضیح تصمیم خود گفت شواهد محرمانه ای از سوی پلیس ارائه شده که تغییر مسیر را توجیه می کند.

این حرکت یک سال پس از آن انجام می شود که یک تندروی مذهبی یهودی مسلح به چاقو در رژه افتخار سال گذشته در اورشلیم مرکزی، نوجوانی به نام شیرا بانکی را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.

این طومار اوایل هفته جاری از سوی مرکز رژه افتخار بئرشبع و انجمن حقوق مدنی اسرائیل که به تغییر مسیر رژه اجتماع دگرباشان محلی به خیابان های فرعی معترض بودند، به دادگاه عرضه شد.

پس از تقدیم طومار به دادگاه، پلیس بئرشبع گفت همچنین به خاطر جلوگیری از «توهین به احساسات مذهبی» در این منطقه و با ملاحظه اختلالات ترافیکی که این راهپیمایی در حوالی مرکز پزشکی سوروکا ایجاد می کند، چنین تصمیمی گرفته است.

از آنجا که سازمان-دهندگان مراسم رژه افتخار در هفته های اخیر با پلیس و اعضای شورای شهر و شهرداری درگیر شدند، این مراسم جنجالی در بئرشبع، بزرگترین شهر جنوبی اسرائیل، ایجاد کرده است.

مراسم افتخار دگرباشان بئرشبع در سال های گذشته در مقیاس کوچکتری و معمولا در مرکز جوانان شهر برگزار می شد. امسال نخستین سالی است که این مراسم در قالب رژه افتخار انجام می گیرد.

شهرداری، که حامی مالی مراسم افتخار دگرباشان در مرکز جوانان بوده، از حمایت مالی رژه شهری خودداری کرده است. مقامات شهری در هفته گذشته گفتند که این تصمیم از آن رو گرفته شد که کنشگران قصد اعتراض به بودجه محدود برنامه های دگرباشان این شهر را داشتند.

اعضای مذهبی شورای شهر تهدید کرده بودند که در صورت تغییرنکردن مسیر رژه، استعفا خواهند داد. آنها مدعی شدند با این که با ایده راهپیمایی افتخار مخالفتی ندارند، اما خواستار تغییر مسیر این راهپیمایی شدند تا از جلوی کنیسه ها عبور نکند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله