اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

«رو در رو» : برخورد مادر یکی از گروگانهای حماس با مقامات حقوق بشری سازمان ملل در ژنو

شرح عکس: میراو لشم-گونن، مادر رومی گونن، گروگان حماس، حین سخن دربارهٔ جنایات ۷ اکتبر حماس در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴. (Permanent Mission of Israel to the United Nations in Geneva)
شرح عکس: میراو لشم-گونن، مادر رومی گونن، گروگان حماس، حین سخن دربارهٔ جنایات ۷ اکتبر حماس در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴. (Permanent Mission of Israel to the United Nations in Geneva)

میراو لشم گونن که دخترش رومی در ۷ اکتبر ربوده شد، گفت گزارش شورای حقوق بشر «اهمیت خشونت جنسی که زنان در اسارت تجربه کردند را بی-اهمیت جلوه می-دهد».

ژنو – روز چهارشنبه میراو لشم-گونن با صدایی که از شدت تأثر می-لرزید، دردی که با گوش دادن به تلفن حین ربودن دخترش به دست تروریستهای حماس در ۷ اکتبر کشید را در شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیف کرد.

او گفت دخترش، رومی گونن ۲۳ ساله «وحشت کرده بود، و من در نهایت بی-چارگی به دردی که می-کشید گوش می-دادم.»

«تمنا می-کنم کمک کنید بار دیگر دخترم را در آغوش بگیرم.»

لشم-گونن این درخواست را همزمان با جلسهٔ نهاد حقوق بشری سازمان ملل در ژنو مطرح کرد که برای مذاکره بر سر گزارش کوبنده-ای که اسرائیل را مسؤول جنایت علیه بشریت در تهاجم خود به غزه قلمداد نمود، تشکیل شد . تهاجم اسرائیل در پاسخ به حملهٔ اکتبر، طی آن تروریستها به سرکردگی حماس حدود ۱۲۰۰ نفر را کشته و ۲۵۱ نفر را گروگان بردند، انجام شد.

کمیسیون مستقل تحقیق مدعی شد «حمله-های گسترده و یا سازمان-یافته علیه جمعیت غیرنظامی غزه صورت گرفته است.»

در این گزارش همجنین گفته شد تروریستهای فلسطینی، از جمله در رابطه با حملهٔ بیسابقهٔ ۷ اکتبر و گروگان-گیری در این روز، مرتکب جنایات جنگی شدند.

در این گزارش، به ویژه به خشونت جنسی تأکید شده و گفته شد «خاطیان از زنان و تن زنان به عنوان غنائم جنگی استفاده کردند.»

ناوی پیلای رئیس کمیسیون به شورا گفت «ابعاد عظیم فاجعه از تحمل ما افزون بود و از این رنج عظیم بشری عمیقاً آزرده-ایم.»

«خشمگین»

اسرائیل گزارش را محکوم کرده و مدتها است از عملکرد کمیسیون که سالها پیش از جنایات ۷ اکتبر بکار آغاز کرده، شدیدا انتقاد می-کند.


شرح عکس: تظاهرات-کنندگان در یکی از تجماعت اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل در شهر نیویورک، ۴ دسامبر ۲۰۲۳، خشونت جنسی علیه زنان در کشتار ۷ اکتبر را محکوم می-کنند. (Yakov Binyamin/Flash90)

اسرائیل همواره از ارتباط با کمیسیون امتناع کرده، اما روز چهارشنبه این شکور فرصت سخنرانی خود را در اختیار لشم-گونن گذاشت، و کریس سیدوتی، از اعضای کمیسیون، از این امر استقبال کرده و آن را «بارقهٔ امید» خواند.

او به خبرنگاران گفت «این اولین بار است که ما فرصت یافتیم مستقیما و رو در رو با یکی از اعضای خانواده-های گروگانها سخن بگوییم و صدای آنها را بشنویم.»

در عین حال، لشم-گونن آزردگی خود از کار کمیسیون را پنهان نکرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/face-to-face-mother-of-hamas-hostage-confronts-un-rights-officials-in-geneva/

اطلاعات بیشتر در مورد