اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

رویدادهای یهودی ستیزانهٔ در فرانسهٔ سال ۲۰۲۱ ۷۵٪ افزایش داشته

گروه اصلی دیدبان جامعهٔ یهودیان فرانسه گفت گزارش‌ یهودی ستیزی در فرانسه در ۲۰۲۱ تا ۷۵٪ افزایش یافته است.

تصویر: معترضان با پلاکاردی از تصویر سارا حلیمی، زن یهودی که در تظاهرات مارسی، جنوب فرانسه، ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ کشته شد. (AP Photo/Daniel Cole)
تصویر: معترضان با پلاکاردی از تصویر سارا حلیمی، زن یهودی که در تظاهرات مارسی، جنوب فرانسه، ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ کشته شد. (AP Photo/Daniel Cole)

دیدبان اصلی جامعهٔ یهودیان ۵۸۹ جرم نفرت محور که علیه یهودی صورت گرفته را مستند کرده است، از جمله ۳۶٪ خیزش در حمله های فیزیکی؛ اکثر حمله ها از سوی همسایگان قربانی بوده است.

تلگرام یهود- گروه اصلی دیدبان جامعهٔ یهودیان فرانسه گفت گزارش‌ یهودی ستیزی در فرانسه در ۲۰۲۱ تا ۷۵٪ افزایش یافته است.

گروه اس.پی.سی.جی. در سال گذشته ۵۸۹ مورد جرم نفرت محور علیه یهودیان ثبت کرده، از جمله ۳۶٪ افزایش حمله های فیزیکی در مقایسه با سال ۲۰۲۰. این گروه گزارش سالانهٔ خود را روز چهارشنبه منتشر کرد.

حوادث شامل حمله به افراد، منهای حوادث مربوط به بناها و مؤسسات عمومی، ۴۵٪ کل حوادث سال ۲۰۲۱ را تشکل می دهد. از این شمار، ۱۰٪ حمله های فیزیکی بوده اند.

در گزارش اس.پی.سی.جی. آمد که یک چهارم تمام این حوادث داخل خانه و یا درست مقابل خانهٔ قربانی روی داده و در اکثر مواقع از سوی همسایگان قربانی صورت گرفته، و افزود این واقعه ای تازه و نگران کننده است.

در گزارش گفته شد در حمله های یهودی ستیزانهٔ سال ۲۰۲۱ همچنین استفاده از سلاح، اکثرا چاقو،‌ و طپانچه نیز بطور غیرمعمول بالا بوده و حدود ۲۰٪ تمام حمله ها و ۱۰٪ تمام اهانت ها سلاح بکار رفته بوده است.

بنا به این گزارش، نزدیک به یک سوم تمام موارد، مهاجمان اشاره کرده اند که انگیزهٔ ایشان به مسألهٔ فلسطینیان مربوط بوده است.

A man holds a placard during a protest organized by Jewish associations, who say justice has not been done for the killing of French Jewish woman Sarah Halimi, at Trocadero Plaza near Eiffel Tower in Paris, Sunday, April 25, 2021. Thousands of people have gathered in Paris and other French cities to denounce a ruling by France’s highest court that the killer of Jewish woman Sarah Halimi was not criminally responsible and therefore could not go on trial. (AP Photo/Michel Euler)

تصویر: مردی با پلاکاردی در دست، در تظاهرات انجمن یهودیان، می گوید در پروندهٔ قتل سارا حلیمی، زن یهودی فرانسوی در پلازای تراکادروی پاریس، ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ عدالت اجرا نشد. (AP Photo/Michel Euler)

در تبادل آتش ۱۱ روزهٔ ماه مه میان اسرائیل و حماس، و شورش عرب های اسرائیلی و حمله به عربها و یهودیان اسرائیل دهها حادثه روی داد. طبق مستندات اس.پی.سی.جی.، در طول این مدت روزانه بطور متوسط پنج حادثهٔ یهودی ستیزانه اتفاق افتاد.

از ۱۶۰ حادثه ای که اس.پی.سی.جی. به عنوان «جرائم خشونت آمیز» مستند کرده، ۶۱ مرد حمله به افراد، سه مورد ایجاد حریق و ۶۸ مورد تخریب اموال یهودیان بوده است. علاوه بر این، اس.پی.سی.جی. ۴۲۹ مورد تحت عنوان «اهانت» مستند کرده است.

در یکی از این موارد از سال ۲۰۲۱، نگهبانان یک مدرسه یهودی در مارسی با مردی مسلح به چاقو گلاویز شده و او را خلع سلاح کردند و مشکوک بودند که قصد او چاقو زدن به مشتریان یک شیرینی پزی کوشر در همان نزدیکی بوده است.

در مورد دیگر، که یک ماه بعد اتفاق افتاد، ساکنان یکی از محله های حومهٔ پاریس مردی را تعقیب و گرفتار کردند که به قول شاهدان عینی تلاش کرده بود به سه یهودی چاقو بزند، و او را به پلیس تحویل دادند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/antisemitic-incidents-in-france-increased-by-75-in-2021/

اطلاعات بیشتر در مورد