اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

روزنامه نگار یهودی که برای تلویزیون ایران کار میکرد و با رئیسی مصاحبه کرد گفت جاسوس موساد نیستم

کاترین پرز-شاکدم با انتشار متن وبلاگی در تایمز اسرائيل طوفان رسانه ای در ایران براه انداخت؛ او پیش از آنکه به پیوندهای یهودی خود بازبپیوندد سالها در رسانه های دولتی ایرانی ظاهر شده بود.

تصویر: کاترین پرز-شاکدم، زنی فرانسوی با اصالت یهودی، حین مصاحبه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بعدازاین ایران در مشهد، مه ۲۰۱۷. (Screenshot: Russia Today)
تصویر: کاترین پرز-شاکدم، زنی فرانسوی با اصالت یهودی، حین مصاحبه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بعدازاین ایران در مشهد، مه ۲۰۱۷. (Screenshot: Russia Today)

کاترین پرز-شاکدم با انتشار متن وبلاگی در تایمز اسرائيل طوفان رسانه ای در ایران براه انداخت؛ او پیش از آنکه به پیوندهای یهودی خود بازبپیوندد سالها در رسانه های دولتی ایرانی ظاهر شده بود.

شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۰۱۷، ابراهیم رئیسی که در ۲۰۲۱ به ریاست جمهوری ایران رسید، برای مصاحبه ای که قرار بود در پایگاه خبری «روسیه امروز» منتشر شود، مقابل خبرنگار نشست. مصاحبه کننده کاترین پرز-شکدم، شهروند فرانسه بود که آن زمان به مذهب شیعهٔ اسلامی گرویده بود.

پرز-شاکدم محجبه و مؤمن آنزمان از چهره های معمول رسانه های دولتی ایران شده و اخبار را مطابق میل رژیم و دست نشاندگانش در سراسر منطقه پوشش می داد. دهها مقاله به انگلیسی در مطبوعات ایرانی منتشر کرد و با بسیاری از بدنام ترین چهره های خاورمیانه ایاغ شد.

در ۲۰۱۴،‌ در یکی از مطبوعات وابسته به رژیم ایران نوشت «صیونیست ها قصد نابودی اسلام را دارند.» در این مقاله مؤمنان یهودی اسرائیل که برای عبادت به پای دیوار ندبه، مقدس ترین زیارتگاه یهودت می رفتند را با اهانت «سگهای هار» نامید.

آنچه رئیسی در آنزمان نمی دانست این بود که پرز-شاکدم در خانواده ای یهودی به دنیا آمده است. پنج سال پس از مصاحبه با رهبر ایران، پرز-شاکدم اکنون آئتیست شده و به ریشه های هویت یهودی خود، که مدتها پیش ترک گفته بود، پیوسته است.

پرز-شاکدم در مصاحبه با تایمز اسرائیل گفت «ناگهان احساس کردم مدتها بازیچهٔ دست همان کسانی شده ام که خواهان نابودی ما هستند… سالها دچار یک نوع نفرت از خود بودم. بعد آدم متوجه می شود که هویت خود را نمی تواند انکار کند.»

در ماه نوامبر پرز-شاکدم سه متن وبلاگی وبلاگستان در تایمز اسرائیل منتشر کرد و در سومی مصاحبهٔ خود با رئیسی را توصیف نمود. تا سه ماه توجهی به این متن نشد، اما در روزهای اخیر خبرساز شد و در رأس اخبار رسانه های فارسی و عربی قرار گرفت و حتی در هنگامهٔ اشغال اوکراین توسط روسیه، این خبر در شبکه های اجتماعی طوفان بپا کرد.

رسانه های ایرانی به سرعت اعلام کردند او جاسوس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل است، و مجریان تلویزیونی که در کنار او ظاهر شده بودند، ملزم به توضیح شدند.

بیت علی خامنه ای رهبر روحانی رژیم ایران به سرعت هرگونه ارتباطی با او را انکار کرد. بسیاری از برنامه های رسانه ای و مقاله های او از وبسایت های دولتی حذف شدند، گرچه هنوز صورت آرشیوشدهٔ برخی یافت می شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/im-no-mossad-spy-says-jewish-journalist-who-interviewed-raisi-worked-for-iran-tv/

اطلاعات بیشتر در مورد