اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۴

جستجو

روزنامه نگار ایرانی و بلاگر تایمز اسرائیل، پنج سال پس از آنکه اسرائیل به روی او در گشود، در معرض اخراج قرار گرفت

«ندا امین» روزنامه نگار ایرانی، گزارشگر سابق بخش فارسی تایمز اسرائیل و بلاگر تایمز اسرائیل که در سال ۲۰۱۷ به او در این کشور پناهی ایمن داده شد، اکنون به حکم «آیلت شاکد» وزیر کشور با خطر اخراج روبرو است.

تصویر: ندا امین با دخترش در اورشلیم در روز ملی اورشلیم. (Courtesy)
تصویر: ندا امین با دخترش در اورشلیم در روز ملی اورشلیم. (Courtesy)

ندا امین که از ترس جان به اسرائیل پناهنده شد، یک سال وقت دارد اسرائیل را ترک کند؛ شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت او با مقامات امنیتی ایران، اتهامی که از آن مبرا شده بود، در ارتباط است؛ وکیل او درخواست تجدید نظر کرده است.

«ندا امین» روزنامه نگار ایرانی، گزارشگر سابق بخش فارسی تایمز اسرائیل و بلاگر تایمز اسرائیل که در ۲۰۱۷ به او در این کشور پناهی ایمن داده شد، اکنون به حکم «آیلت شاکد» وزیر کشور با خطر اخراج روبرو است.

امین روز دوشنبه به اخبار کانال ۱۲ گفت از رفتاری که با او می شود شوک شده، و هیچ جایی ندارد برود. «تومر وارشا» وکیل او بر مبنای قوانین بین المللی پناهندگی به حکم شاکد درخواست تجدید نظر داده است.

به امین بر مبنای توصیهٔ شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل که گفته بود او با مقامات اطلاعات ایران در ارتباط است، دستور ترک خاک داده شد. وارش این اتهام را «پوست گردو» خواند و گفت «بهانه» برای واداشتن امین به ترک کشور است. او اشاره کرد که امین در گذشته در این خصوص مورد بازجویی قرار گرفته: «دستگیر نشد، هیچ اقدامی علیه او نشد، و خطری نیز ایجاد نکرد.»

کمیته ای که درخواست امین برای کسب موقعیت رسمی در اسرائیل را بررسی می کرد، به اتفاق آرا به اعطای اقامت دائم به او رأی داد. در یک توصیه نامهٔ وزارت دادگستری به این کمیته گفته شد او در ایران «تحت تعقیب» بوده و به علت انتقاد علنی از مقامات ایران جانش در خطر قرار داشته و او را نامزد «معتبر» [دریافت اقامت دائم در اسرائیل] معرفی کرد.

امین ایران را در ۲۰۱۴ به مقصد ترکیه ترک کرد و در آنجا به روزنامه نگاری پرداخت. همچنین برای تایمز اسرائیل متن های وبلاگی می نوشت. در تابستان ۲۰۱۷، او با تایمز اسرائیل تماس گرفت و گفت جانش در خطر است. طبق گفتهٔ خودش، وبلاگ نویسی برای یک وبسایت اسرائیلی، و دیگر نوشته هایش در دیگر جاها باعث شده است پلیس ترکیه بارها او را مورد سؤال و جواب قرار دهد، و سپس به او گفته اند از ترکیه بیرونش می کنند. او گفت می ترسد مقامات ترکیه او را به ایران پس بفرستند، و در آنجا جانش در خطر باشد.

مقامات اسرائیلی از روی همدردی با موقعیت دشوار او پروسهٔ ضروری بازرسی را تسریع کردند و «آریه دری» وزیر کشور وقت به او ویزای ورود به اسرائیل داد. مقامات کنسولگری اسرائیل در ترکیه نیز مقدمات ورود او به اسرائیل را مهیا کردند.

در سال ۲۰۱۹، دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل که برای استقبال از امین هنگام ورود او به اسرائیل به فرودگاه رفته بود، خواهان اقامت دائم او در اسرائیل، اجازهٔ اشتغال، و تشکیل زندگی تازه و دریافت شهروندی اسرائیل شد.


تصویر: ندا امین روزنامه نگار زادهٔ ایران اندکی پس از ورود به اسرائیل در اوت ۲۰۱۷.
(Yonatan Sindel/Flash90)

درخواست پناهندگی ندا امین هنگام اقامت در ترکیه از سوی سازمان ملل پذیرفته شده بود، اما در اسرائیل از هنگام ورود ناچار بود ویزای «اقامت موقت» خود را هر سه ماه یکبار تمدید کند، و با مقامات برای دریافت جاپای دائمی تر به چالش پرداخته بود.

روز دوشنبه معلوم شد آیلت شاکد وزیر کشور حکم اخراج امین، که اکنون دارای یک دختر کوچک است که در اسرائیل به دنیا آمده را صادر کرده و او می بایست ظرف یکسال خاک کشور را ترک کند.


تصویر: آیلت شاکد وزیر کشور در کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه بن گوریون، ۱۳ مارس ۲۰۲۲.
(Roy Alima/Flash90)

شاباک در بیانیه ای به شبکهٔ تلویزیونی مزبور گفت امین در طول اقامت در اسرائیل در رابطه با ارتباط با مقامات اطلاعاتی ایران تحت تحقیق بوده، و او «علیرغم هشدار صریح مقامات در خصوص این موضوع» به ارتباط خود با ایشان ادامه داده است.

امین روز دوشنبه در گفتگو با اخبار کانال ۱۲ گفت فقط با یکی از اینگونه افراد وارد گفتگو شده و آنهم فقط در مورد یک موضوع شخصی بوده و ارتباط خود را به این خاطر که روزنامه نگار است حفظ کرده، و تمام اطلاعاتی که داشته را به شاباک منتقل کرده است.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در سال ۲۰۱۸ تأیید کرد که شواهدی در رابطه با فعالیت غیرقانونی او در دست نیست.

اخبار کانال ۱۲ روز دوشنبه به نقل از امین گفت «دل من را شکستند». امین گفت منطقی نیست که دولت بگوید او خطری علیه شهروندان کشور است و همچنان به او اجازه دهد یک سال دیگر آنجا بماند، و گفت «وقتی به اسرائیل آمدم مثل شاهزاده خانم ها و ملکه ها برای من فرش قرمز پهن کردند.»


تصویر: تومر وارشا، وکیل. (Facebook screenshot)

وارشا، وکیل مجرب مهاجرت که پروندهٔ امین را به عهده گرفته، گفت درخواست تجدید نظر به حکم دادگاه داده، و تمام توجیهات شاباک در رابطه با اخراج او، «پوست گردو»ای است که دستاویز شاکد شده است.

وارشا گفت «به خاطر ندارم پروندهٔ دیگری مثل این داشته باشیم که وزیر تصمیمی در تناقض با توصیهٔ مقامات کارکشتهٔ وزارتخانه و در مخالفت با تیم کارشناسانی که پرونده را مطالعه کرده و پرونده را بررسی کرده و بر آن اساس حکم داده اند، تصمیمی اتخاذ کرده باشد.»

اطلاعات بیشتر در مورد