اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

روحانی محلی در نامه به کلیسای روس اورشلیم خواهان خاتمهٔ جنگ اوکراین شد

رهبران دینی اسرائیل روز دوشنبه از درگاه رهبر کلیسای جامع ارتدکس روس خواستند رئیس جمهوری روسیه را به پایانی صلح آمیز برای جنگ موجود اوکراین ترغیب کند.

تصویر: در تاریخ ۲۱ ماسر ۲۰۲۲، «خاخام جوناتان نریل» نامهٔ بینادینی به «اسقف کیریل» علیه جنگ اوکراین را به دیوار کلیسای جامع تثلیث مقدس اورشلیم می زند. (Lazar Berman/Times of Israel)
تصویر: در تاریخ ۲۱ ماسر ۲۰۲۲، «خاخام جوناتان نریل» نامهٔ بینادینی به «اسقف کیریل» علیه جنگ اوکراین را به دیوار کلیسای جامع تثلیث مقدس اورشلیم می زند. (Lazar Berman/Times of Israel)

رهبران یهودی، مسلمان، مسیحی، و دروز در اورشلیم گرد آمدند تا از «اسقف کیریل یکم» درخواست کنند پایان جنگ خونین را از پوتین بخواهد.

رهبران دینی اسرائیل روز دوشنبه از درگاه رهبر کلیسای جامع ارتدکس روس خواستند رئیس جمهوری روسیه را به پایانی صلح آمیز برای جنگ موجود اوکراین ترغیب کند.

روحانیون مرد و زن یهودی، مسلمان، مسیحی، و دروز در نامه ای که به دیوار خارجی کلیسای جامع ارتدکس تثلیث مقدس اورشلیم زدند، برای درخواست از ولادیمیر پوتین «به اقدام فوری در تشنج زدایی و جستجوی پایان صلح آمیزی بر جنگ» دست به دامان اسقف کیریل شدند.

در این نامه آمد که «ما رهبران مذهبی که نمایندگان ادیان گوناگون هستیم، این نامه را در ابراز نگرانی خود از وقایعی که هم اکنون در اوکراین روی می دهد می نویسیم.» «مایهٔ تأسف ما است که می بینیم این جنگ پیش از هر چیز، مسیحیان ارتدکس را رودرروی یکدیگر قرار می دهد. جنگ کنونی تا همین حالا نیز جان های بسیاری را هم از جنگنده ها و هم از مردم عادی گرفته است.»

در این نامه همچنین علیه احتمال جنگ میان قدرت های هسته ای هشدار داده شد.

سازمان دهندگان در نظر داشتند نامه را مستقیما به دست مقامات محلی کلیسای ارتدکس روسیه بدهند اما به ایشان گفته شد که جمیع روحانیون مشغول عبادت هستند و نمی توانند نامه را دریافت کنند.

به گفتهٔ یکی از سازمان دهندگان، آویختن نامه به دیوار کلیسای جامع اورشلیم، با نیت احیای حرکت «مارتین لوتر» بوده که در ۱۵۱۷ اعلامیهٔ ۹۵ ماده ای خود را به دیوار کاخ کلیسای ویتنبرگ آویخت.

نگاشتن نامه، و برگزاری مراسم عمومی دوشنبه در میدان مسکو اورشلیم با دعوت خاخام جوناتان نریل، بنیانگزار و رئیس «مرکز بینادینی تحول پایدار» انجام شد.

نریل در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «نظر من این بود که گردآمدن رهبران دینی در سرزمین مقدس در مراسمی عمومی اهمیت صلح را گوشزد می کند، و به این وسیله علنا از اسقف کیریل، رأس کلیسای جامعه ارتدکس روسیه درخواست می شود در گفتگو با پرزیدنت پوتین او را به جستجوی راهی برای صلح بخواند.»


تصویر: خاخام راسون آروسی، خاخام ارشد کیریات اونو، از «کمیسیون گفتگوی ربانیات ارشد با درگاه پاپ اعظم» حین سخنرانی علیه جنگ روسیه در اوکراین، کلیسای جامع تثلیث مقدس، ۲۱ مارس ۲۰۲۲.
(Lazar Berman/Times of Israel)

نریل در ادامه گفت «رهبران مذهبی سرزمین مقدس مسؤولیتی اخلاقی دارند. نمی بایست ساکت بمانند. می بایست صدای خود را بلند کنند، و می بایست همین امروز صدای خود را [علیه جنگ] بگوش برسانند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/local-clergy-affix-letter-calling-for-end-to-ukraine-war-to-jerusalem-russian-church/

اطلاعات بیشتر در مورد