روحانی سعودی در بازدید هیئت مسلمان از آشویتس گفت دیگر هرگز نباید چنین واقعه ای روی دهد
جستجو

روحانی سعودی در بازدید هیئت مسلمان از آشویتس گفت دیگر هرگز نباید چنین واقعه ای روی دهد

دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، محمد العیسی، بهمراه گروهی از رهبران برجسته مذهبی مسلمان، روز پنجشنبه به همتایان خود از کمیته یهودیان آمریکا پیوست تا در یک مراسم تاریخی بینادینی از اردوگاه مرگ نازیها، آشویتس-بیرکینا، دیدن کند.

هیئتی از رهبران مذهبی مسلمان، که به گفته برگزارکنندگان «بلندپایه ترین رده رهبری اسلامی» است که از آشویتس دیدن کرده، حین نماز، طی بازدید از اردوگاه مرگ نازی، در اوشویشیم، لهستان، ۲۳ ژانویه، ۲۰۲۰. 
(American Jewish Committee via AP)
هیئتی از رهبران مذهبی مسلمان، که به گفته برگزارکنندگان «بلندپایه ترین رده رهبری اسلامی» است که از آشویتس دیدن کرده، حین نماز، طی بازدید از اردوگاه مرگ نازی، در اوشویشیم، لهستان، ۲۳ ژانویه، ۲۰۲۰. (American Jewish Committee via AP)

شرکت کنندگان معتقد بودند بازدید بی سابقهٔ دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، محمد العیسی، و گروهی از روحانیان مسلمان بهمراه کمیته یهودیان آمریکا نشان میدهد تلاشهای بینامذهبی تاثیر داشته است.

تصاویر


هیئت بینامذهبی در آشویتس، شامل محمد العیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، وسط، راست، با سربند سفید، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


محمد العیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام حین تماشای توده کفشهایی که زمانی در پای یهودیان آشویتس بوده، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


محمد العیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، راست، حین تماشای دستگاهی که برای سوزاندن یهودیان در آشویتس بکار میرفته است. ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


محمد العیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، حین امامت نماز بیاد کشته شدگان در بیرکینا،۲۳ ژانویه .۲۰۲۰
(Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


گروهی از رهبران مذهبی مسلمانان که به گفته برگزارکنندگان «بلندپایه ترین گروه از رهبران مسلمان» است که تا کنون از اردوگاه مرگ نازی دیدن کرده است، در دروازه اردوگاه مرگ آشویتس نازیهای آلمان، بهمراه گروهی از یهودیان، آشویشم، لهستان، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰
(Yaakov Schwartz/ Times of Israel)

آشویشم، لهستان – دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، محمد العیسی، بهمراه گروهی از رهبران برجسته مذهبی مسلمان، روز پنجشنبه به همتایان خود از کمیته یهودیان آمریکا پیوست تا در یک مراسم تاریخی بینادینی از اردوگاه مرگ نازیها، آشویتس-بیرکینا، دیدن کند.

عیسی، دبیرکل اتحادیه جهان اسلام، مستقر در مکه، و وزیر دادگستری پیشین سعودی، در پایان این بازدید گفت جهان میبایست تضمین کند «چنین جنایات هولناکی» «دیگر هرگز واقع نخواهد شد».

برگزارکنندگان این مراسم گفتند این هیئت، «بلندپایه ترین هیئت از رهبران ارشد اسلامی» است که از اردوگاه مرگ نازی دیدن کرده است. کمیته یهودیان آمریکا گفت در این بازدید «بی سابقه»، العیسی در رأس هیئتی از ۶۲ مسلمان، از جمله ۲۵ رهبر برجسته دینی از ۲۸ کشور جهان قرار داشت. در بخشی از مراسم، این گروه نماز گزاردند و در حال سجده بر زمین بیرکینا، که بزرگترین بخش از اردوگاه و هولناکترین بخش از اردوگاه آلمان که محل کشتار جمعی یهودیان اروپا است، پیشانی به خاک نهادند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/this-must-never-happen-again-says-saudi-cleric-as-muslim-group-tours-auschwitz/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله