روحانی: امروز بین ایران و آمریکا زورآزمایی حداکثری است
جستجو

روحانی: امروز بین ایران و آمریکا زورآزمایی حداکثری است

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که «امروز بین ایران و آمریکا زورآزمایی حداکثری است.»

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که «امروز بین ایران و آمریکا زورآزمایی حداکثری است.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ایران، حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت در ادامه گفت: «آمریکا از حداکثر توانش علیه ملت ایران استفاده می‌کند و ملت ایران هم از حداکثر اراده، امید و اعتمادش بهره می‌گیرد.»

روحانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که جنگ اراده‌ها نتایج خود را نشان خواهد داد، تأکید کرد: «هیچ تردیدی به پیروزی در برابر آمریکا نداریم.»

وی با بیان این‌که «شاید چنین شرایطی در گذشته کمتر اتفاق افتاده باشد»، گفت: «امروز در یک شرایطی هستیم که جنگ اراده‌ها

وی ادعا کرد که «آمریکا همچنان به اعمال تروریستی خود علیه ملت ایران ادامه داده و فشارهایی را بر این ملت تحمیل می‌کند»، مدعی شد: «دولت، ملت و قوای دیگر در کنار هم بوده و اتحاد و وحدت ما می‌تواند در برابر فشار آنها ما را به موفقیت رسانده و پیروز میدان باشیم.»

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله