روحانی ادعا کرد: تهدیدهای توخالی ترامپ ارزش پاسخ ندارد
جستجو

روحانی ادعا کرد: تهدیدهای توخالی ترامپ ارزش پاسخ ندارد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران مدعی شد که نیازی به پاسخ به «تهدیدهای توخالی» دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیست.

توضیح تصویر: در دو عکسی که کنار هم قرار گرفته اند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، چپ، در 22 ژوئن 2018، و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 6 فوریه 2018 دیده می شوند.  (AP Photo)
توضیح تصویر: در دو عکسی که کنار هم قرار گرفته اند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، چپ، در 22 ژوئن 2018، و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 6 فوریه 2018 دیده می شوند. (AP Photo)

رئیس جمهور رژیم ایران به کابینه خود گفت بهتر است به «مهملات» رهبر آمریکا با عمل پاسخ داده شود.

تهران، ایران – حسن روحانی رئیس جمهور ایران مدعی شد که نیازی به پاسخ به «تهدیدهای توخالی» دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیست.

سخنان روحانی، اولین عکس العمل وی در پی هشدار دونالد ترامپ علیه عواقب تهدید ایالات متحده است.

روحانی به کابینه خود گفت «اینها سخنان بی اساس و تهدیدات توخالی»اند از سوی «تنی چند از رهبران ایالات متحده».

وی افزود «ضرورتی ندارد ما به هر مزخرفی که می گویند عکس العمل نشان داده و به آنها پاسخ دهیم».

روحانی همچنین گفت «ما می بایست به آنها از طریق اقدام عملی پاسخ دهیم».

وی افزود «محکم ترین پاسخ ایران به سخنان بی ارزش آنها» «بی اعتنایی به توطئه های آنها و تصمیم به مقاومت و خنثی نمودن نقشه های آنها است».

روز یکشنبه ترامپ در توئیتی نوشت که اگر ایران ایالات متحده را تهدید کند «با عواقب آن روبرو خواهد شد». وی این عبارت را روز سه شنبه مشخص تر بیان کرد و گفت «آماده ایم با ایران معامله ای جدی بکنیم».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله