رهبر یهودی ایرانی به خاخام آمریکایی گفت جامعه یهودیان آزادانه فرائض دینی خود را بجا می آورند
جستجو

رهبر یهودی ایرانی به خاخام آمریکایی گفت جامعه یهودیان آزادانه فرائض دینی خود را بجا می آورند

روز یکشنبه، مصادف با«پوریم شوشان »، «آرش آبایی»، مهندس عمران و آموزشگر یهودی، خوانندهٔ سرودهای مذهبی، قاری تورات و استاد دانشگاه که از سرزمین «ملکه استر» و مردخای می آید، توضیح داد چرا به باور او یهودیانی که در کشور ایران زندگی می کنند در چهل سال گذشته عبادات خود را با شور و شدت بیشتری بجا می‌ آورند.

تصویر: آرش آبایی، بالا، راست، از رهبران جامعه یهودیان تهران، در مصاحبه ای از طریق زوم با خاخام جیکوب جی. شاکتر، پروفسور تایخ یهودیت در دانشگاه یشیوا، بالا، چپ، ۲۸ فوریه ۲۰۲۱. در زیر، خاخام یاکوف گلاسر، رئیس دانشگاه مرکز آیندهٔ یهودی، برگزار کنندهٔ برنامه، دیده می شود. (Screen capture/JTA)
تصویر: آرش آبایی، بالا، راست، از رهبران جامعه یهودیان تهران، در مصاحبه ای از طریق زوم با خاخام جیکوب جی. شاکتر، پروفسور تایخ یهودیت در دانشگاه یشیوا، بالا، چپ، ۲۸ فوریه ۲۰۲۱. در زیر، خاخام یاکوف گلاسر، رئیس دانشگاه مرکز آیندهٔ یهودی، برگزار کنندهٔ برنامه، دیده می شود. (Screen capture/JTA)

آرش آبایی می گوید تعهد رژیم ایران به قوانین مذهبی، به شهروندان متدین تمامی ادیان کمک کرده، و افزود مسلمانان محلی رسوم یهودیان را محترم شمرده و درک می کنند.

هفتهٔ یهودیت در نیویورک، از طریق آژانس تلگرافی یهود – بنا به اظهار یکی از رهبران قدیمی جامعهٔ یهودیان تهران، خلاف باور عمومی، یهودیان ایران امروزه با سهولت بیشتری به انجام امور عبادی خود می پردازند تا پیش از انقلاب اسلامی.

روز یکشنبه، مصادف با«پوریم شوشان »، «آرش آبایی»، مهندس عمران و آموزشگر یهودی، خوانندهٔ سرودهای مذهبی، قاری تورات و استاد دانشگاه که از سرزمین «ملکه استر» و مردخای می آید، توضیح داد چرا به باور او یهودیانی که در کشور ایران زندگی می کنند در چهل سال گذشته عبادات خود را با شور و شدت بیشتری بجا می‌ آورند.

آبایی گفت جمهوری اسلامی با تعهد عمیقی که به قوانین شرع دارد، با شهروندانی که خود متدین هستند و فرائض دینی خود را بجا می آورند، تعامل بسیار بهتری دارد. او همچنین گفت مسلمانان به یهودیانی که عبادات خود را پیوسته بجا می آورند، روزه می گیرند، و از شمار معینی از خوردنی ها پرهیز می کنند و به مسیح موعود ایمان دارند، احترام می گذارند.

آبایی گفت، «[مسلمانان] بدنبال نقاط مشترک اند و این به همزیستی صلح آمیز منجر می شود.»

این گفتگوی نادر از خاخام جیکوب جی. شاکتر، از اساتید ارشد مرکز یهودیت آینده از دانشگاه یشیوا، و با حمایت این مرکز برگزار شد. شاکتر استاد تاریخ یهودیت نیز هست و در دانشگاه یورک تدریس کرده است.

شاکتر، در معرفی آبایی گفت «در یکی از کلاس‌های تلموذ که من تدریس می کردم، دانش آبایی در مورد ناشناخته ترین منابعی که ارجاع می دادم نیز شگفت آور بود.»

در مصاحبهٔ روز یکشنبه که حدود ۵۰ دقیقه بطول انجامید، آبایی با اشاره به واقعیتی تاریخی، یهودیان همیشه در ایران مورد محافظت قرار داشته اند اگرچه اکثریت مسلمانان با آنان رفتار فرودست داشته اند. او به صلحی ناآرام اشاره کرد،‌ و گفت در پاره ای زمانها «دوره های زدوخورد» هم بوده است. در ادامه گفت، یهودیان متدین در جامعه مسلمانان به عنوان «اهل کتاب» مورد احترام اند.

مانند تقریبا تمامی یهودیانی که همچنان در ایران ساکن اند، آبایی در این کشور زاده شده، پدرومادرش زادهٔ این کشورند، و پدربزرگ و مادربزرگ، و نیاکانش، همه تا دوران «مردخای و استر» در همین کشور زاده شده و زندگی کرده اند.

به گفتهٔ آبایی، در حال حاضر از حدود ۱۰۰۰۰۰ یهودی در ایران پیش از انقلاب، اکنون نزدیک به ۱۰۰۰۰ یهودی در کشور زندگی می کنند. گفته می شود اکثر اینان یا آنقدر فقیرند که امکان مهاجرت ندارند، و یا اگر ایران را ترک کنند، امکانات مالی آنان از آنچه هست کمتر خواهد شد.

آبایی توضیح داد که دانش آموزان یهودی که به مدارس عمومی می روند، با دستور دولت می بایست هفته ای چهار ساعت به مطالعه دروس مذهبی تهیه شده از سوی جامعه یهودی بپردازند. آبایی که فرهنگ لغات فارسی عبری را ویرایش کرده، و هر هفته بخشی از تورات را در جزوه ای منتشر کرده و در کنیسا پخش می کند، با غرور گفت اعضای جامعه یهودیان ایران مجازند زندگی فعال و پرشور دینی خود را پیش ببرند، کنیسا، سازمان های جوانان، و تأسیسات و تولیدی های کوشر و چهار مدرسه یهودی داشته باشند.

در پی این مصاحبه، شاکتر در برنامه هفته یهودیت گفت بسیار خشنود است که «این فرصت بی نظیر را یافته که به سخنان آرش، بیواسطه، گوش دهد، و گرچه از جمعیت جامعه یهودیان [ایران] کاسته می شود، اما زندگی دینی این جامعه بسیار پرقّوت و پرشور بنظر می آید.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iranian-jewish-leader-tells-us-rabbi-community-freely-observes-its-religion/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله