اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

رهبر مسیحی لبنانی: جنگ حزب الله با اسرائیل به لبنان آسیب می-زند

تصویر: سمیر گئیگا رهبر حزب «نیروهای مسیحی لبنانی» حین مصاحبه با اسوشیتد پرس در معارب، شرق بیروت، سه-شنبه، ۳۰ آوریل ۲۰۲۴. (AP Photo/Hussein Malla)
تصویر: سمیر گئیگا رهبر حزب «نیروهای مسیحی لبنانی» حین مصاحبه با اسوشیتد پرس در معارب، شرق بیروت، سه-شنبه، ۳۰ آوریل ۲۰۲۴. (AP Photo/Hussein Malla)

سمیر گئیگا، گروه تروریستی را به عقب‌-نشینی از ناحیهٔ مرزی اسرائیل فرا خواند و از ارتش لبنان خواست در ناحیه مستقر شود.

رهبر حزب سیاسی اصلی مسیحیان لبنان، گروه تروریستی شیعه را بخاطر گشایش جبهه-ای علیه اسرائيل در حمایت از متحد خود، حماس، محکوم کرد و گفت بی آنکه کوچکترین لطمه-ای به تهاجم اسرائيل در نوار غزه وارد آورد، به لبنان آسیب زده است.

سمیر گئیگا، از حزب «نیروهای مسیحی لبنانی» سه-شنبه شب در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت حزب الله می-بایست از ناحیه‌ای که در امتداد مرز اسرائيل است عقب-نشینی کند و به جای آن ارتش لبنان در تمامی نقاطی که گروه تروریستی تحت حمایت ایران موضع دارد، مستقر شود.

سخنان وی همزمان شد با تلاش دیپلماتهای غربی که با نگرانی از احتمال گسترش مناقشهٔ مرزی به جنگی وسیع-تر می-کوشند میانجی تنش-زدایی شوند.

از روز ۸ اکتبر، یکروز پس از حملهٔ غافلگیرانهٔ تروریستها به سرکردگی حماس به جنوب اسرائيل که منجر به جنگ غزه شد، حزب الله شروع به پرتاب راکت به مواضع نظامی اسرائيل کرده است. تروریستهای در حملهٔ خود حدود ۱۲۰۰ نفر اکثرا غیرنظامی را با خونسردی کشتند و ۲۵۳ تن را گروگان گرفتند.

خشونتهای یاد-شده که در روندی تقریبا روزانه انجام می-شود، اکثرا محدود به ناحیهٔ امتداد مرز است، و میانجی-های بین المللی تلاش کرده-اند از تبدیل آن به جنگ تمام-عیار جلوگیری کنند. در این نبرد ۱۲ سرباز و ۱۰ غیرنظامی در اسرائیل کشته شدند. بیش از ۳۵۰ تن در لبنان کشته شدند که شامل ۲۷۳ رزمندهٔ حزب الله و بیش از ۵۰ غیرنظامی است.

گئگا که از مقر به شدت محافظت-شدهٔ خود در روستای کوهستانی معارب در مصاحبه شرکت نموده بود، گفت «هیچ حق ندارد به تنهایی سرنوشت یک کشور و مردمان آن را در دست گیرد.» «حزب الله، دولت لبنان نیست. لبنان دولت دارد و حزب الله در آن دولت نماینده دارد.» حزب الله، علاوه بر بازوی نظامی خود، حزب سیاسی نیز دارد.


تصویر: راکتهای سنگینی که حزب الله در ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ از لبنان شلیک کرد در کیبوتص هانیتا، شمال اسرائیل به زمین می-افتد. (Michael Giladi/Flash90)

گئیگا، که حزب وی بزرگترین بلوک از ۱۲۸ کرسی پارلمان لبنان را در اختیار دارد، خود را در جایگاه رهبر اپوزیسیون علیه حزب الله قرار داده است.

مقامات حزب الله گفته-اند با گشایش جبهه-ای در امتداد مرز شمالی اسرائیل، و در آماده-باش نگاه داشتن چندین لشگر ارتش اسرائيل در شمال، بجای آنکه در تهاجم چندین ماههٔ ناحیهٔ محصوره مشارکت کنند، گروه تروریستی از فشار بر غزه کاسته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/lebanese-christian-leader-hezbollahs-fighting-with-israel-harming-lebanon/

اطلاعات بیشتر در مورد