رهبر حزب‌ الله از بروز جنگ داخلی هشدار داد، گفت اسرائیل از تظاهرات اعتراضی لبنان سوء استفاده میکند
جستجو

رهبر حزب‌ الله از بروز جنگ داخلی هشدار داد، گفت اسرائیل از تظاهرات اعتراضی لبنان سوء استفاده میکند

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، روز جمعه هشدار داد تظاهرات عظیم کنونی علیه دولت در لبنان ممکن است کشور را به جنگی داخلی بکشاند، و اسرائیل و دیگر کشورها را متهم کرد که میکوشند از تظاهرات برای ایجاد ناآرامی سوء استفاده کنند.

تصویر: حامیان گروه تروریستی حزب الله در کاروانی از خودروها در حمایت از سخنرانی رهبر گروه، حسن نصرالله، در «دروازه‌ فاطمه»، «کفار کلا»، ناحیه مرزی لبنان با اسرائیل، حرکت میکنند، ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹. 
(Ali Dia/AFP)
تصویر: حامیان گروه تروریستی حزب الله در کاروانی از خودروها در حمایت از سخنرانی رهبر گروه، حسن نصرالله، در «دروازه‌ فاطمه»، «کفار کلا»، ناحیه مرزی لبنان با اسرائیل، حرکت میکنند، ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹. (Ali Dia/AFP)

رهبر گروه تروریستی گفت اگرچه آغاز تظاهرات خودجوش بود، اما اکنون ابزار دست رقبای داخلی و منطقه ای شده است؛‌ هواداران حزب الله با تظاهرکنندگان درگیر شدند.

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، روز جمعه هشدار داد تظاهرات عظیم کنونی علیه دولت در لبنان ممکن است کشور را به جنگی داخلی بکشاند، و اسرائیل و دیگر کشورها را متهم کرد که میکوشند از تظاهرات برای ایجاد ناآرامی سوء استفاده کنند.

در این تظاهرات که در ابتدا در اعتراض به مالیاتهای تازه و در پی آن کاهش بودجه عمومی آغاز شد، و اکنون به نهمین روز کشیده است، رهبر گروه تروریستی تحت حمایت ایران سخنرانی کرد.

نصرالله گفت اگرچه تظاهرات در قالب بیان خودجوش خشم عمومی علیه فساد و بحران اقتصادی رو-به-رشد آغاز شد، اما اکنون مورد سو‌ء‌ استفاده رقبای سیاسی و بین المللی و قدرتهای منطقه که مخالف حزب الله اند، قرار دارد.

در شبکه تلویزیونی المنار، متعلق به حزب الله، از وی نقل شده که گفته است «چه معنی دارد که اسرائیلی ها، لبنانی های مقیم کشور صیونیستی را برای اعلام همبستگی با تظاهرکنندگان لب مرز می‌ آورند؟»، اما مشخص نبود که اشاره وی به چیست. حزب الله، از نایبان جنگی ایران، به دنبال نابودی اسرائیل است.

در اقدامی نامعمول، هنگام سخنرانی نصرالله، پشت سر وی، به جای بانر حزب الله، پرچم لبنان قرار داشت.

نصرالله با چنگ انداختن به هراس ناشی از جنگ داخلی ۱۵ ساله که در ۱۹۹۰ به پایان رسید، هشدار داد ممکن است لبنان به سرازیری جنگی داخلی فرو غلتد.

وی گفت «کسی را تهدید نمیکنم، وضعیت موجود را توصیف میکنم». «نگرانی ما برای جنبش مقاومت [حزب الله] نیست، برای این کشور است».

البته وی از فشاری که تظاهرکنندگان برای پس گرفتن افزایش مالیاتها به دولت وارد آوردند، تقدیر کرد، اما بر مخالفت خود با کناره گیری کابینه تاکید کرد.

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفته است «با توجه به دشوارهای مالی، اقتصادی، و شرایط زیستی کشور، با توجه به تنشهای امنیتی و سیاسی که بر منطقه سایه انداخته است… یک خلاء، به آشوب، و به فروپاشی منجر خواهد شد».

حزب‌ الله از نقش آفرینان اصلی سیاسی لبنان است و همراه با متحدان خود، اکثریت کابینه را تشکیل میدهد. حزب الله تنها جنبشی است که پس از جنگ ۱۵ ساله داخلی، خلع سلاح نشد.

نصرالله همچنین پس از زدوخوردی که در بیروت میان حامیان وی و معترضان به فساد دولتی روی داد، از هواداران خود خواست خیابانها را ترک کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-chief-warns-of-civil-war-says-israel-exploiting-lebanon-protests/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله