رهبر جمهوری اسلامی، رهبران عربستان سعودی را «احمق» خواند و «سقوطشان» را وعده داد
جستجو

رهبر جمهوری اسلامی، رهبران عربستان سعودی را «احمق» خواند و «سقوطشان» را وعده داد

رهبر جمهوری اسلامی ایران با «احمق» نامیدن رهبران عربستان سعودی، حاکمان این کشور را «رفتنی و ساقط شدنی» توصیف کرد.

خامنه ای در جمع برخی حامیان خود
خامنه ای در جمع برخی حامیان خود

رهبر جمهوری اسلامی ایران با «احمق» نامیدن رهبران عربستان سعودی، نشست های اخیر منطقه ای را مورد حمله قرار داد و گفت که «آنها فکر می‌کنند با دادن پول و کمک کردن می‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند.»

به گزارش سایت رهبری جمهوری اسلامی، علی خامنه ای طی سخنانی به مناسبت شروع ماه رمضان، رهبران کشورهای اسلامی به ویژه عربستان را مورد عتاب و حمله قرار داد و گفت که «افراد نالایق سرنوشت برخی کشورهای جهان اسلام چون عربستان سعودی را در دست گرفته‌اند.»

خامنه ای در سخنان خود، با اشاره به قراردادها و نشست های انجام شده میان رهبران ریاض و واشینگتن، عربستان سعودی را «گاو شیر دهی» توصیف کرد که «دشمنان اسلام شیرشان را می‌دوشند و وقتی شیری نداشت ذبح شان می‌کنند.»

علی خامنه ای، در ادامه سخنان خود درباره رهبران عربستان وعده داد: «اینها رفتنی هستند، اینها ساقط‌شدنی و نابودشدنی هستند… در این هیچ تردیدی نیست. البته ممکن است چهار صباح زودتر یا دیرتر انجام بگیرد؛ بستگی دارد به اینکه جامعه مومنین چه‌جوری عمل بکند؛ اگر درست عمل بکند، این اتفاق زودتر می‌افتد؛ اگر درست عمل نکند، این اتفاق چهار صباح دیرتر می‌افتد؛ اما حتما این اتفاق می‌افتد.»

رهبر جمهوری اسلامی در پایان سخنان خود، همچنین رهبران برخی کشورهای اسلامی را نیز متهم کرد که «با کفار مأنوس هستند و اموالی را که باید صرف بهبود زندگی مردم خود کنند، تقدیم کفار و دشمنان مردم می‌کنند.»

گفتنی است؛ در پی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای شیعه در منطقه تحت عنوان صدور انقلاب، طی سالهای پس از انقلاب ضدسلطنتی در ایران، روابط تهران و ریاض تیره شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله