رهبران عرب تصمیم دارند سراسر ماه اکتبر را بر سر عدم برخورد پلیس با موارد خشونت‌ آمیز دست به اعتصاب بزنند
جستجو

رهبران عرب تصمیم دارند سراسر ماه اکتبر را بر سر عدم برخورد پلیس با موارد خشونت‌ آمیز دست به اعتصاب بزنند

روز شنبه، در ادامه اعتراضات چندین-روزه علیه خشونت و جنایاتی که در میان جوامع عرب کشور روی میدهد، صدها تن از اعراب اسرائیل در چندین نقطه کشور دست به تظاهرات زدند.

روز شنبه صدها تن به راهپیمایی پرداختند؛ سازماندهنده ها برای برافراشتن چادر در مقابل دفاتر دولتی در پایان آماده میشوند.

روز شنبه، در ادامه اعتراضات چندین-روزه علیه خشونت و جنایاتی که در میان جوامع عرب کشور روی میدهد، صدها تن از اعراب اسرائیل در چندین نقطه کشور دست به تظاهرات زدند.

کمیته نظارت عالی اعراب، یک نهاد فراگیر از سازمانهای عرب اسرائیلی اعلام کرد برنامه ای برای اقدامات اعتراضی دامنه-دار تنظیم کرده، از جمله حرکت کاروان خودروهایی از جوامع شمال و جنوب به سمت دفتر نخست وزیر.

قرار است اعتراضات گسترده از ۲۱ تا ۲۷ اکتبر به ترتیب در مقابل ادارات پلیس نظاره و رمله برگزار شود. برگزارکنندگان قرار دارند روز بیست و هفتم در مقابل دفاتر دولتی در پایتخت چادرهای اعتراضی بزنند.

روز جمعه هزاران تظاهرکننده، جاده ها و از جمله بخشهایی از بزرگراههای اصلی شمال کشور را بند آوردند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر آن نوشته بود «خون فرزندان ما رایگان نیست»، و شعارهایی میدادند حاکی از بیعملی پلیس در مقابل این مساله.

«آیمن عوده»، رئیس حزب فهرست مشترک احزاب اکثریت-عرب کشور از جامعه یهودیان دعوت کرد به تظاهرکنندگان بپیوندند، و گفت یک جامعه بدون اسلحه میبایست ایده آل همه باشد.


تصویر: هزاران عرب اسرائیلی در تظاهرات علیه خشونت، جنایت سازمان-یافته، و قتلهای اخیر در شهر عرب-نشین «مجد القروم»، شمال اسرائیل، ۳ اکتبر ۲۰۱۹. (David Cohen/FLASH90)

«یوسف جبارین»، نماینده کنست از «فهرست مشترک» که به تظاهرکنندگانی پیوست که در شمال کشور بزرگراهی را بند آوردند، گفت تظاهرات تا هنگامیکه راه حل ملموسی در خصوص مساله اتخاذ شود، ادامه خواهد یافت.

تظاهرات روز شنبه، در ادامه تظاهرات پنجشنبه، و تظاهرات عمومی در سراسر جوامع عرب کشور برگزار شد.

۱۳ عضو جدیدالانتخاب «فهرست مشترک» روز پنجشنبه به دلیل اعتصاب در مراسم تحلیف در کنست حضور نیافتند. این گروه، بهبود ایمنی عمومی را جزو اولویت‌های اول خود قرار داده است.

پلیس میگوید در سال جاری بیش از ۷۰ قتل در جوامع عرب کشور روی داده، و همین تعداد نیز هر سال در دو سال گذشته روی داده است، و می افزاید بیش از نیمی از تمامی قربانیان قتل در سراسر کشور، عربها هستند که تنها ۲۰درصد از جمعیت کل اسرائیل را تشکیل میدهند. اوایل هفته جاری، دو برادر و یک شخص سوم در دعوایی شامل اسلحه گرم و چاقو در مجد القروم به قتل رسیدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/arab-leaders-plan-protests-throughout-october-over-police-inaction-on-violence/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله