اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

رسانه ها و فرد مورد هدف گفتند تیم ترور رژیم ایران حین توطئهٔ علیه یک اسرائیلی در استانبول بدام افتادند

بنا به گزارش روز جمعهٔ رسانه های ترکیه، سازمان اطلاعات این کشور توطئهٔ ایران برای ترور تاجر اسرائیلی در ترکیه را خنثی کرد. «یائیر گلر»، که هدف توطئه بود، گزارش مذکور را تأیید کرد. او گفت «اطمینان دارم آنها قصد کشتن من را دارند.»

تصویر: یائیر گلر حین گفتگو با اخبار کانال ۱۳ در مصاحبهٔ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲. (Screen capture: Twitter)
تصویر: یائیر گلر حین گفتگو با اخبار کانال ۱۳ در مصاحبهٔ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲. (Screen capture: Twitter)

گفته شد ۸ جاسوس حین توطئه برای قتل «یائیر گلر» در تلافی ترور رأس برنامهٔ هسته ای ایران دستگیر شدند؛ سازمان اطلاعات ترکیه در همکاری با موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، گلر را به مکانی امن منتقل کرد.

بنا به گزارش روز جمعهٔ رسانه های ترکیه، سازمان اطلاعات این کشور توطئهٔ ایران برای ترور تاجر اسرائیلی در ترکیه را خنثی کرد. «یائیر گلر»، که هدف توطئه بود، گزارش مذکور را تأیید کرد. او گفت «اطمینان دارم آنها قصد کشتن من را دارند.»

بنا به گزارش روزنامهٔ «صباح» و بسیاری خروجی خبری دیگر، در روزهای اخیر مقامات مسؤول عملیاتی برای دستگیری ۸ مظنون این پرونده صورت داده اند.

در این گزارش ها گفته شد سلول جاسوسی ایران، شامل ۹ عامل بوده که برخی ایرانی و برخی اهل ترکیه بوده اند، و مأمور قتل «یائیر گلر»، تاجر اسرائیلی-ترکیه ای شده بودند که مقیم استانبول و صاحب یک کمپانی فناوری هوافضا است.

قرار این بوده که این قتل در تلافی ترور «محسن فخری زاده» رأس برنامه هسته ای ایران صورت گیرد که هدایت و اجرای آن بطور گسترده به اسرائیل نسبت داده شده است. همچنین، قرار بوده از این قتل در راستای تخریب روابط در حال بهبود آنکارا و اورشلیم استفاده شود.

گزارش حاکی است که گروه ضربت گلر را تا خانه و محل کار دنبال می کرد و قصد داشت از اعضای گروه که شهروند ترکیه بودند برای انجام قتل استفاده کند.

اما این جاسوسان نمی دانستند که خود از سوی مأموران ترکیه زیر نظر قرار دارند. هنگامیکه مشخص شد آمادگی های لازم برای ترور کامل شده، ترکیه اطلاعات خود را با موساد در میان گذاشت.

A general view of the Camlica Mosque, the largest mosque in Asia Minor, in Istanbul, Turkey, Saturday, April 28, 2018. (AP Photo/Emrah Gurel)

تصویر: نمای عمومی مسجد «چاملیجا» بزرگترین مسجد آسیای صغیر، استانبول، ترکیه، شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۸.
(AP Photo/Emrah Gurel)

در گزارش گفته شد که سپس گلر به یک خانهٔ امن منتقل شد و موساد فعالانه در مراقبت از او همکاری کرد. به او پیشنهاد شد برای امنیت بیشتر به اسرائیل برود، اما قبول نکرد.

در همین اوان، هشت عضو سلول جاسوسی توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند. رهبر این سلول در ترکیه با نام «مشتاق بایقوز»، با تابعیت ایرانی شناسایی شد. نهمین عضو گروه که رهبر گروه در ایران است، به نام «یاسین طاهرممکندی»، افسر اطلاعاتی ایران معرفی شد.

افراد مظنون به توطئه برای ارتکاب جنایت متهم شده اند.


تصویر: عکس هایی که از گروه ضربتی که برای ترور تاجر اسرائیلی-ترکیه ای اعزام شدند، در رسانه های ترکیه منتشر شده است؛ ۱۱ فوریه ۲۰۲۲. (Courtesy)

گلر در گفتگو با وبسایت خبری «والا» تصدیق کرد که چهار ماه پیش مقامات ترکیه به او از توطئهٔ ترور هشدار داده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/turkish-media-iranian-cell-caught-while-planning-to-assassinate-israeli-in-istanbul/

اطلاعات بیشتر در مورد