اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۷

جستجو

رزمایش هوایی مشترک نیروهای دفاعی اسرائیل و ایالات متحده بر فراز نگیف

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل در روز یکشنبه، ارتش اسرائیل به همراه لشکر مرکزی ارتش آمریکا هفته گذشته رزمایشی هوایی بر فراز جنوب اسرائيل برگزار کرده و مانور حمله های هوایی و درگیریهای هوایی را تمرین کرده اند.

تصویر: دو جت جنگندهٔ اف۱۶ اسرائیلی و یک آمریکایی پهلو به پهلوی یکدیگر در رزمایش هوایی مشترک در جنوب اسرائیل پرواز می کنند؛ ژانویه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)
تصویر: دو جت جنگندهٔ اف۱۶ اسرائیلی و یک آمریکایی پهلو به پهلوی یکدیگر در رزمایش هوایی مشترک در جنوب اسرائیل پرواز می کنند؛ ژانویه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

مانور «شاهین صحرا» آخرین از همکاریهای نیروهای دفاعی اسرائیل و لشکر مرکزی معطوف بر خاورمیانهٔ آمریکا است.

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل در روز یکشنبه، ارتش اسرائیل به همراه لشکر مرکزی ارتش آمریکا هفته گذشته رزمایشی هوایی بر فراز جنوب اسرائيل برگزار کرده و مانور حمله های هوایی و درگیریهای هوایی را تمرین کرده اند.

این تمرینات که نام «شاهین صحرا» بر آن نهاده شده، آخرین رزمایشی است که پس از شمول رسمی نیروهای دفاعی اسرائيل در حیطهٔ مسئولیت لشکر مرکزی معطوف به خاورمیانهٔ آمریکا در سال گذشته، میان نیروهای دفاعی اسرائيل و سنتکام مستقر در خاورمیانه بهمراه هم برگزار گردید. تا آن تاریخ، نیروهای دفاعی اسرائيل عمدتا با لشکر اروپای ایالات متحده فعالیت می کرد چرا که واشنگتن ترس از آن داشت که همکاری اسرائيل و سنتکام با مخالفت کشورهای عربی منطقه روبرو شود.

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائيل، خلبانان اسرائیل اسکادران ۱۱۹ جت های جنگندهٔ اف ۱۶ و هواپیماهای اکتشافی گلف‌ استریم G550 را دوشادوش خلبانان آمریکایی اسکادران جنگی ۵۵ که جت های اف ۱۶ را علیه «اسکادران سرخ» نیروهای هوایی اسرائيل، شامل جت های جنگندهٔ اف ۱۶، هلیکوپتر، و دیگر تجهیزات مشابه نیروهای دشمن برای تمرین موقعیت های احتمالی است، به پرواز در آوردند. این مانور از محل «پایگاه هوایی آودا»ی نیروی هوایی اسرائیل، شمال «ایلات» آغاز شد، و بخش اعظم آن بر فراز قلمرو هوایی صحرای نگیف اجرا شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت «تیم هوایی اسرائيل شانه به شانهٔ تیم های آمریکایی پرواز کرد و با تکیه به آموزش، همکاری، و رشد دوجانبه، به تهدیدات هوایی و در بمباران هدفهای مورد نظر مشترکاً پاسخ دادند.

ارتش اسرائيل گفت «این تمرینات نمایندهٔ اهمیت نقطه عطفی در استحکام همکاری‌های بین المللی استراتژیک میان نیروهای هوایی اسرائيل و آمریکا است و به آمادگی نیروهای ما کمک می کند.»

شمول اسرائيل در سنتکام، گرچه تا حدودی اقدام نمادین است، اما در عمل برای تسهیل روابط مستقیم میان نیروهای دفاعی اسرائيل و ارتش آمریکا در منطقه، و از طریق ایالات متحده،‌ و دیگر ارتش ها است.

برای مثال در ماه نوامبر نیروی دریایی اسرائيل بهمراه امارات متحد عربی و بحرین در تمرینات دریایی عظیم سنتکام به راهبری ناوگان پنجم ایالات متحده مشارکت داشت.


تصویر: دو جت جنگندهٔ اف۱۶ اسرائیلی و یک آمریکایی پهلو به پهلوی یکدیگر در رزمایش هوایی مشترک در جنوب اسرائیل پرواز می کنند؛ ژانویه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

در حال حاضر، تمرینات فوق برای بهسازی توانایی های نیروهای دفاعی اسرائيل در همکاری با ایالات متحده و دیگر کشورهای خاورمیانه در مقابله با ایران انجام می گیرد.

سنتکام مسؤولیت همکاری نظامی با اسرائيل را رسما در ماه سپتامبر گذشته بعهده گرفت، گرچه اسرائيل همچنان به اجرای تمرینات مشترک با لشکر اروپای ایالات متحده نیز ادامه می دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد