راکتی که از غزه به اسرائيل پرتاب شد، آسیبی در پی نداشت
جستجو

راکتی که از غزه به اسرائيل پرتاب شد، آسیبی در پی نداشت

راکت شلیک شده از نوار غزه به اسرائیل، تلفاتی در بر نداشت. راکت پرانی فلسطینیان به سوی مناطق مسکونی اسرائیل همچنان ادامه دارد.

راکتی از نوار غزه به داخل اسرائیل شلیک شد
راکتی از نوار غزه به داخل اسرائیل شلیک شد

نیروهای ارتش اسرائیل برای یافتن بقایای موشکی که گمان می رود به فضای باز در منطقه شعر هانگف اصابت کرده، اقدام به عملیات اکتشافی کرد.

ارتش شب چهارشنبه اعلام کرد که راکتی از نوار غزه در اسرائیل به زمین اصابت کرد.

جراحت یا صدمه ای ناشی از این حمله که آژیرهای خطر را نیز به صدا درنیاورد، گزارش نشده است.

گزارش های اولیه حاکی است این راکت به فضای باز در شورای منطقه ای شعر هانگف در مرز نوار غزه اصابت کرد.

نیروی دفاعی اسرائیل گفت منطقه را برای یافتن بقایای راکت، جستجو می کند.

اسرائیل آتشبارهای پراکنده ای از سوی نوار غزه را شاهد بوده، که معمولا گروه های کوچک سلفی که در جنگ قدرت با حماس (حاکم بالفعل نوار غزه) هستند این آتشبارها را بر عهده می گیرند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله